ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2521
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000497 การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำแข็งและภาวะการสุขาภิบาลของโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายน้ำแข็ง จังหวัดเชียงใหม่
2 04000734 การทดลองบรรจุละมุด, ส้มเขียวหวาน, ส้มตรา และองุ่น ในกล่องกระดาษลูกฟูกที่ออกแบบขึ้น, โดยส่งทางอากาศไปสิงคโปร์
3 04000759 การทดลองบรรจุละมุดและองุ่นในกล่องกระดาษลูกฟูกโดยส่งทางอากาศไปประเทศสิงคโปร์
4 04000760 การทดลองบรรจุลำไยในกล่องกระดาษลูกฟูกและเข่งโดยส่งทางอากาศไปประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2521ถึง 10 สิงหาคม 2521
5 04001185 การประเมินผลการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง จังหวัดนครราชสีมา
6 04001188 ศึกษาการเพิ่มผลผลิตปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยวิธีช่วยขยายพันธุ์ปลาในธรรมชาติ
7 04001189 การใช้เครื่องมือข่ายรวบรวมข้อมูลบางประการในด้าน- บริหารการประมง
8 04001190 การสำรวจแหล่งวางไข่ของปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
9 06000116 การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางร่างกาย และความพร้อมทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพ
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 9 จากผลการค้นหาทั้งหมด 9 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th