ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2520
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04001233 การเพิ่มผลผลิตของปลายี่สกเทศ ในอ่างเก็บน้ำหนองบัว
2 04001244 การผสมเทียมปลาสวาย โดยวิธีฉีดฮอร์โมน
3 12001376 การทดลองสอนสังกัปวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กไทย ระดับ 7-8 ขวบ
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 3 จากผลการค้นหาทั้งหมด 3 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th