ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,836
2 การเจริญเติบโต 9,221
3 การมีส่วนร่วม 8,907
4 ทัศนคติ 7,193
5 จังหวัดขอนแก่น 6,428
6 ผู้สูงอายุ 5,541
7 ข้าวโพด 5,181
8 เกษตรกร 5,027
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,934
10 สมุนไพรไทย 4,199
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,154
12 เอทานอล 3,750
13 ประเทศไทย 3,595
14 นักศึกษา 3,565
15 เชื้อ 3,551
16 มีส่วนร่วม 3,512
17 ชุมชน 3,474
18 มันสำปะหลัง 3,465
19 อาหาร 3,462
20 เศรษฐกิจพอเพียง 3,376
21 กระบวน 3,357
22 จังหวัดเชียงใหม่ 3,347
23 ยางพารา 3,174
24 วิจัย 3,173
25 กรุงเทพมหานคร 3,067
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,905
27 นักเรียน 2,876
28 อำเภอเมือง 2,805
29 ไบโอดีเซล 2,732
30 ปาล์มน้ำมัน 2,604
31 สิ่งแวดล้อม 2,548
32 อุตสาหกรรม 2,543
33 การออกแบบ 2,526
34 Salmonella 2,510
35 เปรียบเทียบ 2,510
36 เทคโนโลยี 2,422
37 ศึกษาเฉพาะ 2,413
38 ความคิดเห็น 2,401
39 ประเทศ 2,375
40 ท้องถิ่น 2,374
41 2,273
42 สังคม 2,222
43 ????? 2,077
44 บัญชี 2,045
45 หอยแครง 2,029
46 ??????????? 1,824
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,695
48 ?????????? 1,615
49 กุ้งขาว 1,545
50 ???????? 1,449
51 ????????? 1,381
52 ?????? 1,191
53 ????????????? 1,150
54 ?????????????? 1,112
55 Xanthomonas 1,106
56 สารอินทรีย์ 1,007
57 ก๊าซชีวภาพ 980
58 พลังงานทดแทน 966
59 ข้าว 947
60 ??????? 931
61 แหล่งท่องเที่ยว 791
62 เรียน 778
63 ปูม้า 774
64 ท่องเที่ยว 761
65 การผสมเทียมปลาสวาย 710
66 อ้อย 669
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 637
68 ???????????????? 620
69 นครศรีธรรมราช 601
70 นิทาน 561
71 อัตลักษณ์ 559
72 พืชอาหารของผึ้ง 553
73 ????????????????????? 534
74 strongyloides stercoralis 529
75 ???????????????????? 522
76 ฆ่าตัวตาย 510
77 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 507
78 ฝนหลวง 506
79 การอ่านออกเสียง 503
80 การตั้งครรภ์ 480
81 สตรอเบอรี่ 480
82 สาธารณสุข 480
83 ตำนาน 476
84 การเลี้ยงสุกร 473
85 เรื่องเล่า 462
86 ชีวินทรีย์ 456
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 447
88 ปลาบู่ 442
89 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 440
90 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 434
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 413
92 hapalosiphon sp 412
93 จ.สงขลา 399
94 52060003 398
95 รุจริน 398
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 394
97 การอนุบาลลูกกุ้ง 393
98 10190219 392
99 พิญญาพงษ์ 384
100 ระบบ ICT 380สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th