ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 12,047
2 การเจริญเติบโต 9,407
3 การมีส่วนร่วม 9,357
4 ทัศนคติ 7,325
5 จังหวัดขอนแก่น 6,625
6 ผู้สูงอายุ 5,626
7 ข้าวโพด 5,325
8 เกษตรกร 5,226
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 5,056
10 สมุนไพรไทย 4,290
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,261
12 เอทานอล 4,017
13 นักศึกษา 3,878
14 เชื้อ 3,738
15 มีส่วนร่วม 3,715
16 ประเทศไทย 3,713
17 อาหาร 3,615
18 ชุมชน 3,584
19 มันสำปะหลัง 3,516
20 กระบวน 3,510
21 เศรษฐกิจพอเพียง 3,458
22 จังหวัดเชียงใหม่ 3,451
23 ยางพารา 3,400
24 วิจัย 3,375
25 กรุงเทพมหานคร 3,195
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,061
27 นักเรียน 3,024
28 อำเภอเมือง 2,936
29 ไบโอดีเซล 2,821
30 2,813
31 อุตสาหกรรม 2,719
32 สิ่งแวดล้อม 2,702
33 การออกแบบ 2,685
34 เปรียบเทียบ 2,683
35 ปาล์มน้ำมัน 2,676
36 Salmonella 2,626
37 เทคโนโลยี 2,597
38 ความคิดเห็น 2,589
39 ประเทศ 2,580
40 ศึกษาเฉพาะ 2,557
41 ท้องถิ่น 2,536
42 สังคม 2,389
43 บัญชี 2,168
44 ????? 2,113
45 หอยแครง 2,071
46 ??????????? 1,836
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,743
48 ?????????? 1,628
49 กุ้งขาว 1,613
50 ???????? 1,481
51 ????????? 1,413
52 ?????? 1,220
53 ????????????? 1,159
54 Xanthomonas 1,159
55 ?????????????? 1,121
56 สารอินทรีย์ 1,045
57 พลังงานทดแทน 1,037
58 ก๊าซชีวภาพ 1,010
59 ข้าว 983
60 ??????? 962
61 เรียน 881
62 แหล่งท่องเที่ยว 829
63 ท่องเที่ยว 804
64 ปูม้า 804
65 การผสมเทียมปลาสวาย 743
66 อ้อย 690
67 นครศรีธรรมราช 682
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 666
69 ???????????????? 629
70 อัตลักษณ์ 594
71 นิทาน 591
72 พืชอาหารของผึ้ง 575
73 strongyloides stercoralis 553
74 ????????????????????? 543
75 ฆ่าตัวตาย 541
76 ฝนหลวง 536
77 ???????????????????? 531
78 การอ่านออกเสียง 529
79 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 525
80 การตั้งครรภ์ 515
81 สตรอเบอรี่ 513
82 สาธารณสุข 509
83 ตำนาน 508
84 การเลี้ยงสุกร 499
85 เรื่องเล่า 490
86 ชีวินทรีย์ 487
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 476
88 ปลาบู่ 462
89 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 460
90 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 453
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 436
92 hapalosiphon sp 434
93 52060003 422
94 จ.สงขลา 419
95 10190219 417
96 รุจริน 417
97 วัชระ งามจิตรเจริญ 416
98 การอนุบาลลูกกุ้ง 412
99 พิญญาพงษ์ 402
100 ระบบ ICT 401สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th