ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,363
2 การเจริญเติบโต 8,764
3 การมีส่วนร่วม 8,362
4 ทัศนคติ 6,737
5 จังหวัดขอนแก่น 5,966
6 ผู้สูงอายุ 5,333
7 เกษตรกร 4,582
8 ข้าวโพด 4,422
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,193
10 สมุนไพรไทย 4,028
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,719
12 เอทานอล 3,315
13 มันสำปะหลัง 3,298
14 ประเทศไทย 3,132
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,109
16 มีส่วนร่วม 3,089
17 นักศึกษา 3,049
18 ชุมชน 3,037
19 เชื้อ 2,983
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,904
21 ยางพารา 2,881
22 อาหาร 2,877
23 กระบวน 2,791
24 วิจัย 2,639
25 กรุงเทพมหานคร 2,625
26 ไบโอดีเซล 2,533
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,453
28 นักเรียน 2,449
29 ปาล์มน้ำมัน 2,428
30 อำเภอเมือง 2,325
31 Salmonella 2,287
32 สิ่งแวดล้อม 2,090
33 การออกแบบ 2,056
34 เปรียบเทียบ 2,032
35 อุตสาหกรรม 2,022
36 ศึกษาเฉพาะ 1,996
37 ประเทศ 1,974
38 ????? 1,972
39 เทคโนโลยี 1,968
40 ความคิดเห็น 1,955
41 ท้องถิ่น 1,953
42 หอยแครง 1,839
43 บัญชี 1,821
44 ??????????? 1,730
45 สังคม 1,701
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,523
47 ?????????? 1,517
48 ???????? 1,364
49 กุ้งขาว 1,346
50 ????????? 1,292
51 ?????? 1,128
52 1,124
53 ????????????? 1,090
54 ?????????????? 1,059
55 Xanthomonas 949
56 สารอินทรีย์ 886
57 ??????? 864
58 ก๊าซชีวภาพ 857
59 ข้าว 850
60 พลังงานทดแทน 825
61 แหล่งท่องเที่ยว 665
62 ปูม้า 662
63 เรียน 612
64 ท่องเที่ยว 590
65 การผสมเทียมปลาสวาย 575
66 อ้อย 569
67 ???????????????? 566
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 500
69 ????????????????????? 483
70 ???????????????????? 467
71 พืชอาหารของผึ้ง 466
72 นครศรีธรรมราช 463
73 อัตลักษณ์ 442
74 strongyloides stercoralis 423
75 นิทาน 422
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 419
77 ฝนหลวง 379
78 ฆ่าตัวตาย 378
79 การอ่านออกเสียง 367
80 สาธารณสุข 364
81 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 358
82 ตำนาน 354
83 การตั้งครรภ์ 352
84 สตรอเบอรี่ 350
85 การเลี้ยงสุกร 345
86 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 344
87 ปลาบู่ 341
88 ชีวินทรีย์ 336
89 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 334
90 เรื่องเล่า 325
91 จ.สงขลา 321
92 hapalosiphon sp 319
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 319
94 รุจริน 319
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 314
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 311
97 พิญญาพงษ์ 305
98 ระบบ ICT 301
99 52060003 300
100 10190219 297สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th