ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,401
2 การเจริญเติบโต 8,809
3 การมีส่วนร่วม 8,424
4 ทัศนคติ 6,771
5 จังหวัดขอนแก่น 6,016
6 ผู้สูงอายุ 5,350
7 ข้าวโพด 4,631
8 เกษตรกร 4,621
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,229
10 สมุนไพรไทย 4,041
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,763
12 เอทานอล 3,363
13 มันสำปะหลัง 3,312
14 ประเทศไทย 3,167
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,140
16 มีส่วนร่วม 3,126
17 นักศึกษา 3,085
18 ชุมชน 3,074
19 เชื้อ 3,055
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,942
21 อาหาร 2,914
22 ยางพารา 2,900
23 กระบวน 2,851
24 วิจัย 2,685
25 กรุงเทพมหานคร 2,669
26 ไบโอดีเซล 2,546
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,492
28 นักเรียน 2,479
29 ปาล์มน้ำมัน 2,444
30 อำเภอเมือง 2,360
31 Salmonella 2,309
32 สิ่งแวดล้อม 2,125
33 การออกแบบ 2,101
34 เปรียบเทียบ 2,086
35 อุตสาหกรรม 2,062
36 ศึกษาเฉพาะ 2,029
37 ประเทศ 2,015
38 เทคโนโลยี 2,000
39 ความคิดเห็น 1,992
40 ท้องถิ่น 1,990
41 ????? 1,980
42 หอยแครง 1,853
43 บัญชี 1,840
44 สังคม 1,741
45 ??????????? 1,738
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,535
47 ?????????? 1,524
48 ???????? 1,372
49 กุ้งขาว 1,364
50 ????????? 1,298
51 1,291
52 ?????? 1,132
53 ????????????? 1,094
54 ?????????????? 1,063
55 Xanthomonas 961
56 สารอินทรีย์ 894
57 ??????? 870
58 ก๊าซชีวภาพ 867
59 ข้าว 854
60 พลังงานทดแทน 833
61 แหล่งท่องเที่ยว 676
62 ปูม้า 670
63 เรียน 622
64 ท่องเที่ยว 603
65 การผสมเทียมปลาสวาย 587
66 อ้อย 573
67 ???????????????? 570
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 511
69 ????????????????????? 487
70 นครศรีธรรมราช 472
71 พืชอาหารของผึ้ง 472
72 ???????????????????? 471
73 อัตลักษณ์ 452
74 นิทาน 430
75 strongyloides stercoralis 428
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 426
77 ฆ่าตัวตาย 388
78 ฝนหลวง 388
79 การอ่านออกเสียง 376
80 สาธารณสุข 374
81 ตำนาน 363
82 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 363
83 การตั้งครรภ์ 360
84 สตรอเบอรี่ 358
85 การเลี้ยงสุกร 353
86 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 350
87 ปลาบู่ 347
88 ชีวินทรีย์ 344
89 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 343
90 เรื่องเล่า 333
91 จ.สงขลา 326
92 hapalosiphon sp 324
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 324
94 รุจริน 324
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 319
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 315
97 พิญญาพงษ์ 310
98 ระบบ ICT 306
99 52060003 305
100 10190219 302สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th