ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,752
2 การเจริญเติบโต 9,173
3 การมีส่วนร่วม 8,853
4 ทัศนคติ 7,140
5 จังหวัดขอนแก่น 6,346
6 ผู้สูงอายุ 5,500
7 ข้าวโพด 5,122
8 เกษตรกร 4,976
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,885
10 สมุนไพรไทย 4,168
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,107
12 เอทานอล 3,672
13 ประเทศไทย 3,550
14 เชื้อ 3,486
15 มีส่วนร่วม 3,457
16 นักศึกษา 3,456
17 มันสำปะหลัง 3,443
18 ชุมชน 3,412
19 อาหาร 3,390
20 เศรษฐกิจพอเพียง 3,341
21 จังหวัดเชียงใหม่ 3,304
22 กระบวน 3,298
23 ยางพารา 3,107
24 วิจัย 3,093
25 กรุงเทพมหานคร 3,019
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,856
27 นักเรียน 2,828
28 อำเภอเมือง 2,737
29 ไบโอดีเซล 2,687
30 ปาล์มน้ำมัน 2,569
31 สิ่งแวดล้อม 2,488
32 การออกแบบ 2,476
33 Salmonella 2,475
34 อุตสาหกรรม 2,457
35 เปรียบเทียบ 2,450
36 ศึกษาเฉพาะ 2,358
37 เทคโนโลยี 2,356
38 ความคิดเห็น 2,350
39 ประเทศ 2,324
40 ท้องถิ่น 2,319
41 2,146
42 สังคม 2,142
43 ????? 2,070
44 หอยแครง 2,008
45 บัญชี 2,001
46 ??????????? 1,817
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,670
48 ?????????? 1,608
49 กุ้งขาว 1,506
50 ???????? 1,442
51 ????????? 1,374
52 ?????? 1,187
53 ????????????? 1,146
54 ?????????????? 1,108
55 Xanthomonas 1,085
56 สารอินทรีย์ 988
57 ก๊าซชีวภาพ 965
58 พลังงานทดแทน 938
59 ข้าว 935
60 ??????? 927
61 แหล่งท่องเที่ยว 773
62 ปูม้า 758
63 เรียน 727
64 ท่องเที่ยว 708
65 การผสมเทียมปลาสวาย 689
66 อ้อย 656
67 ???????????????? 616
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 615
69 นครศรีธรรมราช 570
70 อัตลักษณ์ 547
71 พืชอาหารของผึ้ง 541
72 นิทาน 537
73 ????????????????????? 530
74 strongyloides stercoralis 519
75 ???????????????????? 518
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 496
77 ฆ่าตัวตาย 487
78 ฝนหลวง 485
79 การอ่านออกเสียง 481
80 สาธารณสุข 463
81 การตั้งครรภ์ 462
82 สตรอเบอรี่ 460
83 ตำนาน 458
84 การเลี้ยงสุกร 455
85 เรื่องเล่า 441
86 ชีวินทรีย์ 438
87 ปลาบู่ 432
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 431
89 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 430
90 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 423
91 hapalosiphon sp 402
92 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 400
93 52060003 388
94 จ.สงขลา 386
95 รุจริน 386
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 383
97 วัชระ งามจิตรเจริญ 383
98 10190219 381
99 พิญญาพงษ์ 374
100 ระบบ ICT 370สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th