ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,458
2 การเจริญเติบโต 8,892
3 การมีส่วนร่วม 8,525
4 ทัศนคติ 6,834
5 จังหวัดขอนแก่น 6,082
6 ผู้สูงอายุ 5,376
7 ข้าวโพด 4,954
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,758
9 เกษตรกร 4,682
10 สมุนไพรไทย 4,066
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,822
12 เอทานอล 3,471
13 มันสำปะหลัง 3,336
14 ประเทศไทย 3,228
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,196
16 มีส่วนร่วม 3,189
17 นักศึกษา 3,146
18 เชื้อ 3,145
19 ชุมชน 3,129
20 จังหวัดเชียงใหม่ 3,006
21 อาหาร 2,987
22 กระบวน 2,957
23 ยางพารา 2,946
24 วิจัย 2,758
25 กรุงเทพมหานคร 2,740
26 ไบโอดีเซล 2,568
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,555
28 นักเรียน 2,530
29 ปาล์มน้ำมัน 2,467
30 อำเภอเมือง 2,421
31 Salmonella 2,346
32 สิ่งแวดล้อม 2,190
33 การออกแบบ 2,177
34 เปรียบเทียบ 2,161
35 อุตสาหกรรม 2,127
36 ศึกษาเฉพาะ 2,081
37 ประเทศ 2,076
38 เทคโนโลยี 2,058
39 ความคิดเห็น 2,051
40 ท้องถิ่น 2,049
41 ????? 2,014
42 หอยแครง 1,880
43 บัญชี 1,867
44 สังคม 1,795
45 ??????????? 1,764
46 ?????????? 1,560
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,557
48 1,518
49 กุ้งขาว 1,397
50 ???????? 1,393
51 ????????? 1,326
52 ?????? 1,154
53 ????????????? 1,114
54 ?????????????? 1,076
55 Xanthomonas 987
56 สารอินทรีย์ 913
57 ??????? 896
58 ก๊าซชีวภาพ 887
59 ข้าว 870
60 พลังงานทดแทน 852
61 แหล่งท่องเที่ยว 696
62 ปูม้า 689
63 เรียน 643
64 ท่องเที่ยว 629
65 การผสมเทียมปลาสวาย 607
66 ???????????????? 587
67 อ้อย 582
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 531
69 ????????????????????? 499
70 นครศรีธรรมราช 491
71 ???????????????????? 487
72 พืชอาหารของผึ้ง 482
73 อัตลักษณ์ 473
74 นิทาน 449
75 strongyloides stercoralis 440
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 437
77 ฆ่าตัวตาย 408
78 ฝนหลวง 408
79 การอ่านออกเสียง 396
80 สาธารณสุข 395
81 ตำนาน 382
82 การตั้งครรภ์ 380
83 สตรอเบอรี่ 377
84 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 373
85 การเลี้ยงสุกร 372
86 ชีวินทรีย์ 364
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 363
88 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 360
89 ปลาบู่ 357
90 เรื่องเล่า 351
91 hapalosiphon sp 337
92 จ.สงขลา 336
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 334
94 รุจริน 334
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 330
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 324
97 พิญญาพงษ์ 320
98 52060003 317
99 ระบบ ICT 316
100 10190219 312สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th