ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,561
2 การเจริญเติบโต 9,011
3 การมีส่วนร่วม 8,659
4 ทัศนคติ 6,936
5 จังหวัดขอนแก่น 6,185
6 ผู้สูงอายุ 5,405
7 ข้าวโพด 4,984
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,806
9 เกษตรกร 4,781
10 สมุนไพรไทย 4,089
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,927
12 เอทานอล 3,523
13 มันสำปะหลัง 3,364
14 ประเทศไทย 3,337
15 เชื้อ 3,301
16 มีส่วนร่วม 3,294
17 นักศึกษา 3,261
18 เศรษฐกิจพอเพียง 3,252
19 ชุมชน 3,233
20 อาหาร 3,142
21 จังหวัดเชียงใหม่ 3,113
22 กระบวน 3,106
23 ยางพารา 2,985
24 วิจัย 2,907
25 กรุงเทพมหานคร 2,856
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,657
27 นักเรียน 2,638
28 ไบโอดีเซล 2,593
29 อำเภอเมือง 2,537
30 ปาล์มน้ำมัน 2,492
31 Salmonella 2,382
32 สิ่งแวดล้อม 2,308
33 การออกแบบ 2,291
34 เปรียบเทียบ 2,266
35 อุตสาหกรรม 2,250
36 ศึกษาเฉพาะ 2,183
37 ประเทศ 2,175
38 เทคโนโลยี 2,163
39 ความคิดเห็น 2,160
40 ท้องถิ่น 2,157
41 ????? 2,033
42 หอยแครง 1,906
43 สังคม 1,895
44 บัญชี 1,891
45 1,829
46 ??????????? 1,784
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,581
48 ?????????? 1,578
49 กุ้งขาว 1,425
50 ???????? 1,412
51 ????????? 1,344
52 ?????? 1,171
53 ????????????? 1,131
54 ?????????????? 1,092
55 Xanthomonas 1,017
56 สารอินทรีย์ 937
57 ??????? 913
58 ก๊าซชีวภาพ 911
59 ข้าว 893
60 พลังงานทดแทน 873
61 แหล่งท่องเที่ยว 720
62 ปูม้า 711
63 เรียน 666
64 ท่องเที่ยว 652
65 การผสมเทียมปลาสวาย 632
66 อ้อย 608
67 ???????????????? 603
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 554
69 ????????????????????? 515
70 นครศรีธรรมราช 513
71 ???????????????????? 504
72 พืชอาหารของผึ้ง 500
73 อัตลักษณ์ 499
74 นิทาน 470
75 strongyloides stercoralis 465
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 459
77 ฆ่าตัวตาย 432
78 ฝนหลวง 429
79 การอ่านออกเสียง 422
80 สาธารณสุข 417
81 การตั้งครรภ์ 404
82 ตำนาน 403
83 สตรอเบอรี่ 401
84 การเลี้ยงสุกร 394
85 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 392
86 ชีวินทรีย์ 385
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 384
88 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 383
89 ปลาบู่ 376
90 เรื่องเล่า 372
91 hapalosiphon sp 363
92 จ.สงขลา 355
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 354
94 รุจริน 353
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 349
96 52060003 343
97 วัชระ งามจิตรเจริญ 342
98 พิญญาพงษ์ 339
99 10190219 338
100 ระบบ ICT 335สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th