ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,300
2 การเจริญเติบโต 8,699
3 การมีส่วนร่วม 8,296
4 ทัศนคติ 6,698
5 จังหวัดขอนแก่น 5,906
6 ผู้สูงอายุ 5,309
7 เกษตรกร 4,540
8 ข้าวโพด 4,247
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,161
10 สมุนไพรไทย 4,006
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,676
12 มันสำปะหลัง 3,275
13 เอทานอล 3,268
14 ประเทศไทย 3,091
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,061
16 มีส่วนร่วม 3,033
17 นักศึกษา 3,003
18 ชุมชน 2,991
19 เชื้อ 2,892
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,851
21 อาหาร 2,830
22 ยางพารา 2,828
23 กระบวน 2,727
24 วิจัย 2,599
25 กรุงเทพมหานคร 2,581
26 ไบโอดีเซล 2,507
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,410
28 ปาล์มน้ำมัน 2,408
29 นักเรียน 2,407
30 อำเภอเมือง 2,287
31 Salmonella 2,265
32 สิ่งแวดล้อม 2,044
33 การออกแบบ 2,009
34 อุตสาหกรรม 1,975
35 เปรียบเทียบ 1,972
36 ศึกษาเฉพาะ 1,958
37 ????? 1,939
38 ประเทศ 1,931
39 เทคโนโลยี 1,928
40 ท้องถิ่น 1,909
41 ความคิดเห็น 1,908
42 หอยแครง 1,822
43 บัญชี 1,799
44 ??????????? 1,706
45 สังคม 1,662
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,507
47 ?????????? 1,487
48 ???????? 1,343
49 กุ้งขาว 1,330
50 ????????? 1,267
51 ?????? 1,104
52 ????????????? 1,069
53 ?????????????? 1,040
54 933
55 Xanthomonas 932
56 สารอินทรีย์ 871
57 ??????? 838
58 ก๊าซชีวภาพ 838
59 ข้าว 836
60 พลังงานทดแทน 810
61 แหล่งท่องเที่ยว 650
62 ปูม้า 640
63 เรียน 589
64 ท่องเที่ยว 575
65 การผสมเทียมปลาสวาย 561
66 อ้อย 557
67 ???????????????? 547
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 483
69 ????????????????????? 467
70 พืชอาหารของผึ้ง 454
71 นครศรีธรรมราช 449
72 ???????????????????? 447
73 อัตลักษณ์ 426
74 strongyloides stercoralis 407
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 406
76 นิทาน 405
77 ฆ่าตัวตาย 359
78 ฝนหลวง 358
79 สาธารณสุข 351
80 การอ่านออกเสียง 350
81 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 344
82 ตำนาน 340
83 การตั้งครรภ์ 335
84 สตรอเบอรี่ 334
85 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 333
86 การเลี้ยงสุกร 330
87 ปลาบู่ 324
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 317
89 ชีวินทรีย์ 317
90 เรื่องเล่า 312
91 จ.สงขลา 306
92 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 306
93 รุจริน 306
94 hapalosiphon sp 303
95 วัชระ งามจิตรเจริญ 299
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 298
97 พิญญาพงษ์ 292
98 10190219 287
99 ระบบ ICT 287
100 52060003 285สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th