ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,820
2 การเจริญเติบโต 8,295
3 การมีส่วนร่วม 7,855
4 ทัศนคติ 6,367
5 จังหวัดขอนแก่น 5,621
6 ผู้สูงอายุ 4,927
7 เกษตรกร 4,228
8 ข้าวโพด 3,988
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,907
10 สมุนไพรไทย 3,800
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,412
12 เอทานอล 3,034
13 มันสำปะหลัง 2,936
14 ประเทศไทย 2,899
15 ชุมชน 2,772
16 นักศึกษา 2,752
17 มีส่วนร่วม 2,736
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,648
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,613
20 อาหาร 2,564
21 ยางพารา 2,510
22 เชื้อ 2,487
23 กระบวน 2,401
24 ไบโอดีเซล 2,382
25 วิจัย 2,352
26 กรุงเทพมหานคร 2,333
27 นักเรียน 2,205
28 ปาล์มน้ำมัน 2,156
29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,156
30 Salmonella 2,114
31 อำเภอเมือง 2,098
32 ????? 1,889
33 สิ่งแวดล้อม 1,796
34 การออกแบบ 1,776
35 อุตสาหกรรม 1,752
36 เทคโนโลยี 1,735
37 ศึกษาเฉพาะ 1,721
38 ประเทศ 1,717
39 เปรียบเทียบ 1,714
40 ท้องถิ่น 1,711
41 หอยแครง 1,708
42 ความคิดเห็น 1,689
43 ??????????? 1,657
44 บัญชี 1,567
45 สังคม 1,489
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,456
47 ?????????? 1,441
48 ???????? 1,295
49 กุ้งขาว 1,256
50 ????????? 1,221
51 ?????? 1,061
52 ????????????? 1,025
53 ?????????????? 999
54 Xanthomonas 812
55 สารอินทรีย์ 812
56 ข้าว 798
57 ??????? 795
58 ก๊าซชีวภาพ 790
59 พลังงานทดแทน 758
60 ปูม้า 581
61 แหล่งท่องเที่ยว 578
62 ท่องเที่ยว 525
63 อ้อย 524
64 เรียน 516
65 ???????????????? 509
66 การผสมเทียมปลาสวาย 506
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 441
68 ????????????????????? 428
69 พืชอาหารของผึ้ง 421
70 ???????????????????? 411
71 นครศรีธรรมราช 405
72 strongyloides stercoralis 381
73 อัตลักษณ์ 379
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 373
75 นิทาน 366
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 315
77 ฝนหลวง 306
78 ฆ่าตัวตาย 305
79 สาธารณสุข 302
80 การอ่านออกเสียง 299
81 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 298
82 การตั้งครรภ์ 295
83 สตรอเบอรี่ 294
84 ปลาบู่ 293
85 ตำนาน 292
86 การเลี้ยงสุกร 287
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 280
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 277
89 hapalosiphon sp 273
90 จ.สงขลา 273
91 เรื่องเล่า 273
92 ชีวินทรีย์ 272
93 รุจริน 271
94 วัชระ งามจิตรเจริญ 268
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 266
96 10190219 263
97 ระบบ ICT 263
98 52060003 262
99 พิญญาพงษ์ 262
100 เรื่องกาฬโรค 258สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th