ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,422
2 การเจริญเติบโต 8,840
3 การมีส่วนร่วม 8,465
4 ทัศนคติ 6,795
5 จังหวัดขอนแก่น 6,047
6 ผู้สูงอายุ 5,360
7 ข้าวโพด 4,813
8 เกษตรกร 4,640
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,237
10 สมุนไพรไทย 4,050
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,784
12 เอทานอล 3,408
13 มันสำปะหลัง 3,320
14 ประเทศไทย 3,183
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,163
16 มีส่วนร่วม 3,154
17 นักศึกษา 3,110
18 ชุมชน 3,093
19 เชื้อ 3,091
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,965
21 อาหาร 2,943
22 ยางพารา 2,920
23 กระบวน 2,891
24 วิจัย 2,707
25 กรุงเทพมหานคร 2,692
26 ไบโอดีเซล 2,553
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,513
28 นักเรียน 2,499
29 ปาล์มน้ำมัน 2,454
30 อำเภอเมือง 2,380
31 Salmonella 2,323
32 สิ่งแวดล้อม 2,150
33 การออกแบบ 2,128
34 เปรียบเทียบ 2,117
35 อุตสาหกรรม 2,086
36 ศึกษาเฉพาะ 2,049
37 ประเทศ 2,036
38 เทคโนโลยี 2,018
39 ความคิดเห็น 2,012
40 ท้องถิ่น 2,011
41 ????? 1,984
42 หอยแครง 1,863
43 บัญชี 1,850
44 สังคม 1,759
45 ??????????? 1,742
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,543
47 ?????????? 1,528
48 1,393
49 กุ้งขาว 1,379
50 ???????? 1,376
51 ????????? 1,302
52 ?????? 1,135
53 ????????????? 1,097
54 ?????????????? 1,066
55 Xanthomonas 971
56 สารอินทรีย์ 901
57 ก๊าซชีวภาพ 874
58 ??????? 873
59 ข้าว 858
60 พลังงานทดแทน 840
61 แหล่งท่องเที่ยว 683
62 ปูม้า 677
63 เรียน 629
64 ท่องเที่ยว 612
65 การผสมเทียมปลาสวาย 594
66 อ้อย 576
67 ???????????????? 573
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 518
69 ????????????????????? 490
70 นครศรีธรรมราช 478
71 พืชอาหารของผึ้ง 475
72 ???????????????????? 474
73 อัตลักษณ์ 460
74 นิทาน 437
75 strongyloides stercoralis 431
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 429
77 ฝนหลวง 395
78 ฆ่าตัวตาย 394
79 การอ่านออกเสียง 383
80 สาธารณสุข 380
81 ตำนาน 370
82 การตั้งครรภ์ 367
83 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 367
84 สตรอเบอรี่ 364
85 การเลี้ยงสุกร 360
86 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 353
87 ชีวินทรีย์ 351
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 350
89 ปลาบู่ 350
90 เรื่องเล่า 339
91 จ.สงขลา 329
92 hapalosiphon sp 328
93 รุจริน 328
94 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 327
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 323
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 318
97 พิญญาพงษ์ 314
98 52060003 310
99 ระบบ ICT 310
100 10190219 305สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th