ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,162
2 การเจริญเติบโต 8,600
3 การมีส่วนร่วม 8,180
4 ทัศนคติ 6,611
5 จังหวัดขอนแก่น 5,828
6 ผู้สูงอายุ 5,254
7 เกษตรกร 4,457
8 ข้าวโพด 4,188
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,029
10 สมุนไพรไทย 3,972
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,616
12 เอทานอล 3,208
13 มันสำปะหลัง 3,195
14 ประเทศไทย 3,038
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,021
16 มีส่วนร่วม 2,948
17 ชุมชน 2,927
18 นักศึกษา 2,921
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,792
20 อาหาร 2,753
21 เชื้อ 2,746
22 ยางพารา 2,732
23 กระบวน 2,639
24 วิจัย 2,530
25 กรุงเทพมหานคร 2,517
26 ไบโอดีเซล 2,478
27 นักเรียน 2,353
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,339
29 ปาล์มน้ำมัน 2,272
30 อำเภอเมือง 2,234
31 Salmonella 2,222
32 สิ่งแวดล้อม 1,960
33 การออกแบบ 1,940
34 ????? 1,926
35 อุตสาหกรรม 1,916
36 ศึกษาเฉพาะ 1,882
37 ประเทศ 1,878
38 เปรียบเทียบ 1,876
39 เทคโนโลยี 1,870
40 ความคิดเห็น 1,855
41 ท้องถิ่น 1,855
42 หอยแครง 1,781
43 บัญชี 1,722
44 ??????????? 1,692
45 สังคม 1,615
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,484
47 ?????????? 1,473
48 ???????? 1,329
49 กุ้งขาว 1,309
50 ????????? 1,255
51 ?????? 1,092
52 ????????????? 1,055
53 ?????????????? 1,028
54 Xanthomonas 862
55 สารอินทรีย์ 858
56 ??????? 827
57 ข้าว 822
58 ก๊าซชีวภาพ 820
59 พลังงานทดแทน 793
60 684
61 ปูม้า 623
62 แหล่งท่องเที่ยว 616
63 เรียน 559
64 ท่องเที่ยว 555
65 อ้อย 541
66 การผสมเทียมปลาสวาย 538
67 ???????????????? 535
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 470
69 ????????????????????? 455
70 พืชอาหารของผึ้ง 440
71 ???????????????????? 436
72 นครศรีธรรมราช 427
73 อัตลักษณ์ 409
74 strongyloides stercoralis 395
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 391
76 นิทาน 387
77 ฆ่าตัวตาย 336
78 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 334
79 สาธารณสุข 334
80 ฝนหลวง 333
81 การอ่านออกเสียง 328
82 การตั้งครรภ์ 321
83 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 317
84 ตำนาน 317
85 สตรอเบอรี่ 317
86 การเลี้ยงสุกร 315
87 ปลาบู่ 313
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 302
89 ชีวินทรีย์ 301
90 เรื่องเล่า 295
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 294
92 จ.สงขลา 293
93 hapalosiphon sp 292
94 รุจริน 291
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 285
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 284
97 พิญญาพงษ์ 280
98 10190219 277
99 ระบบ ICT 276
100 52060003 274สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th