ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,387
2 การเจริญเติบโต 7,937
3 การมีส่วนร่วม 7,436
4 ทัศนคติ 6,050
5 จังหวัดขอนแก่น 5,378
6 ผู้สูงอายุ 4,566
7 เกษตรกร 3,946
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,709
9 ข้าวโพด 3,688
10 สมุนไพรไทย 3,535
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,146
12 เอทานอล 2,866
13 ประเทศไทย 2,790
14 มันสำปะหลัง 2,641
15 ชุมชน 2,564
16 นักศึกษา 2,552
17 มีส่วนร่วม 2,499
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,480
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,409
20 อาหาร 2,347
21 ยางพารา 2,265
22 ไบโอดีเซล 2,234
23 เชื้อ 2,233
24 กระบวน 2,208
25 วิจัย 2,147
26 กรุงเทพมหานคร 2,139
27 นักเรียน 2,020
28 Salmonella 1,963
29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,963
30 ปาล์มน้ำมัน 1,946
31 อำเภอเมือง 1,931
32 ????? 1,733
33 อุตสาหกรรม 1,646
34 สิ่งแวดล้อม 1,637
35 การออกแบบ 1,629
36 เทคโนโลยี 1,617
37 ประเทศ 1,593
38 หอยแครง 1,578
39 ท้องถิ่น 1,561
40 เปรียบเทียบ 1,560
41 ความคิดเห็น 1,544
42 ศึกษาเฉพาะ 1,534
43 ??????????? 1,531
44 สิ่งประดิษฐ์ 1,424
45 สังคม 1,359
46 บัญชี 1,351
47 ?????????? 1,320
48 ???????? 1,191
49 กุ้งขาว 1,182
50 ????????? 1,122
51 ?????? 980
52 ????????????? 940
53 ?????????????? 913
54 ข้าว 767
55 ก๊าซชีวภาพ 763
56 Xanthomonas 747
57 สารอินทรีย์ 725
58 ??????? 724
59 พลังงานทดแทน 695
60 ปูม้า 549
61 แหล่งท่องเที่ยว 543
62 อ้อย 505
63 เรียน 484
64 ท่องเที่ยว 483
65 การผสมเทียมปลาสวาย 478
66 ???????????????? 458
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 415
68 พืชอาหารของผึ้ง 402
69 ????????????????????? 376
70 นครศรีธรรมราช 373
71 ???????????????????? 367
72 strongyloides stercoralis 362
73 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 355
74 อัตลักษณ์ 351
75 นิทาน 335
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 290
77 ฆ่าตัวตาย 284
78 ฝนหลวง 282
79 การอ่านออกเสียง 277
80 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 274
81 ปลาบู่ 274
82 การตั้งครรภ์ 273
83 สาธารณสุข 273
84 สตรอเบอรี่ 270
85 ตำนาน 264
86 การเลี้ยงสุกร 262
87 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 261
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 257
89 hapalosiphon sp 253
90 ชีวินทรีย์ 253
91 รุจริน 252
92 เรื่องเล่า 252
93 วัชระ งามจิตรเจริญ 251
94 จ.สงขลา 249
95 ระบบ ICT 247
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 244
97 52060003 242
98 เรื่องกาฬโรค 241
99 10190219 240
100 พิญญาพงษ์ 238สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th