ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,514
2 การเจริญเติบโต 8,963
3 การมีส่วนร่วม 8,604
4 ทัศนคติ 6,892
5 จังหวัดขอนแก่น 6,142
6 ผู้สูงอายุ 5,390
7 ข้าวโพด 4,968
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,786
9 เกษตรกร 4,741
10 สมุนไพรไทย 4,076
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,883
12 เอทานอล 3,504
13 มันสำปะหลัง 3,347
14 ประเทศไทย 3,288
15 มีส่วนร่วม 3,250
16 เศรษฐกิจพอเพียง 3,232
17 นักศึกษา 3,216
18 เชื้อ 3,215
19 ชุมชน 3,188
20 อาหาร 3,086
21 จังหวัดเชียงใหม่ 3,070
22 กระบวน 3,050
23 ยางพารา 2,963
24 วิจัย 2,849
25 กรุงเทพมหานคร 2,813
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,614
27 นักเรียน 2,592
28 ไบโอดีเซล 2,579
29 อำเภอเมือง 2,490
30 ปาล์มน้ำมัน 2,479
31 Salmonella 2,362
32 สิ่งแวดล้อม 2,265
33 การออกแบบ 2,243
34 เปรียบเทียบ 2,224
35 อุตสาหกรรม 2,199
36 ศึกษาเฉพาะ 2,140
37 ประเทศ 2,134
38 เทคโนโลยี 2,123
39 ความคิดเห็น 2,115
40 ท้องถิ่น 2,113
41 ????? 2,022
42 หอยแครง 1,893
43 บัญชี 1,878
44 สังคม 1,848
45 ??????????? 1,773
46 1,729
47 ?????????? 1,567
48 สิ่งประดิษฐ์ 1,567
49 กุ้งขาว 1,412
50 ???????? 1,401
51 ????????? 1,333
52 ?????? 1,160
53 ????????????? 1,120
54 ?????????????? 1,081
55 Xanthomonas 998
56 สารอินทรีย์ 924
57 ??????? 902
58 ก๊าซชีวภาพ 898
59 ข้าว 882
60 พลังงานทดแทน 860
61 แหล่งท่องเที่ยว 706
62 ปูม้า 698
63 เรียน 653
64 ท่องเที่ยว 639
65 การผสมเทียมปลาสวาย 618
66 ???????????????? 592
67 อ้อย 591
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 540
69 ????????????????????? 504
70 นครศรีธรรมราช 500
71 ???????????????????? 493
72 พืชอาหารของผึ้ง 488
73 อัตลักษณ์ 485
74 นิทาน 456
75 strongyloides stercoralis 448
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 446
77 ฆ่าตัวตาย 418
78 ฝนหลวง 416
79 การอ่านออกเสียง 409
80 สาธารณสุข 403
81 การตั้งครรภ์ 391
82 ตำนาน 390
83 สตรอเบอรี่ 388
84 การเลี้ยงสุกร 381
85 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 381
86 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 371
87 ชีวินทรีย์ 371
88 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 370
89 ปลาบู่ 364
90 เรื่องเล่า 359
91 hapalosiphon sp 346
92 จ.สงขลา 343
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 343
94 รุจริน 342
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 337
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 331
97 พิญญาพงษ์ 328
98 52060003 326
99 ระบบ ICT 324
100 10190219 321สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th