ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,362
2 การเจริญเติบโต 8,756
3 การมีส่วนร่วม 8,361
4 ทัศนคติ 6,733
5 จังหวัดขอนแก่น 5,963
6 ผู้สูงอายุ 5,332
7 เกษตรกร 4,582
8 ข้าวโพด 4,391
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,192
10 สมุนไพรไทย 4,029
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,717
12 เอทานอล 3,310
13 มันสำปะหลัง 3,297
14 ประเทศไทย 3,133
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,106
16 มีส่วนร่วม 3,082
17 นักศึกษา 3,047
18 ชุมชน 3,033
19 เชื้อ 2,978
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,900
21 ยางพารา 2,879
22 อาหาร 2,873
23 กระบวน 2,786
24 วิจัย 2,640
25 กรุงเทพมหานคร 2,621
26 ไบโอดีเซล 2,531
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,452
28 นักเรียน 2,448
29 ปาล์มน้ำมัน 2,428
30 อำเภอเมือง 2,323
31 Salmonella 2,286
32 สิ่งแวดล้อม 2,089
33 การออกแบบ 2,056
34 เปรียบเทียบ 2,025
35 อุตสาหกรรม 2,019
36 ศึกษาเฉพาะ 1,990
37 ประเทศ 1,973
38 ????? 1,971
39 เทคโนโลยี 1,964
40 ความคิดเห็น 1,950
41 ท้องถิ่น 1,948
42 หอยแครง 1,838
43 บัญชี 1,821
44 ??????????? 1,729
45 สังคม 1,701
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,522
47 ?????????? 1,516
48 ???????? 1,364
49 กุ้งขาว 1,346
50 ????????? 1,292
51 ?????? 1,126
52 ????????????? 1,089
53 ?????????????? 1,058
54 1,028
55 Xanthomonas 949
56 สารอินทรีย์ 884
57 ??????? 863
58 ก๊าซชีวภาพ 856
59 ข้าว 848
60 พลังงานทดแทน 823
61 แหล่งท่องเที่ยว 665
62 ปูม้า 660
63 เรียน 611
64 ท่องเที่ยว 589
65 การผสมเทียมปลาสวาย 574
66 อ้อย 569
67 ???????????????? 565
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 499
69 ????????????????????? 483
70 ???????????????????? 467
71 พืชอาหารของผึ้ง 466
72 นครศรีธรรมราช 464
73 อัตลักษณ์ 443
74 strongyloides stercoralis 423
75 นิทาน 421
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 418
77 ฆ่าตัวตาย 381
78 ฝนหลวง 375
79 การอ่านออกเสียง 366
80 สาธารณสุข 365
81 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 357
82 ตำนาน 353
83 การตั้งครรภ์ 351
84 สตรอเบอรี่ 350
85 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 343
86 การเลี้ยงสุกร 342
87 ปลาบู่ 340
88 ชีวินทรีย์ 335
89 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 333
90 เรื่องเล่า 326
91 จ.สงขลา 320
92 hapalosiphon sp 319
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 319
94 รุจริน 317
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 314
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 310
97 พิญญาพงษ์ 304
98 52060003 299
99 ระบบ ICT 298
100 10190219 297สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th