ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,685
2 การเจริญเติบโต 9,114
3 การมีส่วนร่วม 8,779
4 ทัศนคติ 7,063
5 จังหวัดขอนแก่น 6,281
6 ผู้สูงอายุ 5,459
7 ข้าวโพด 5,051
8 เกษตรกร 4,902
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,856
10 สมุนไพรไทย 4,139
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,044
12 เอทานอล 3,586
13 ประเทศไทย 3,483
14 เชื้อ 3,428
15 มันสำปะหลัง 3,412
16 มีส่วนร่วม 3,404
17 นักศึกษา 3,381
18 ชุมชน 3,354
19 เศรษฐกิจพอเพียง 3,305
20 อาหาร 3,282
21 จังหวัดเชียงใหม่ 3,243
22 กระบวน 3,237
23 ยางพารา 3,041
24 วิจัย 3,023
25 กรุงเทพมหานคร 2,956
26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,784
27 นักเรียน 2,766
28 อำเภอเมือง 2,663
29 ไบโอดีเซล 2,652
30 ปาล์มน้ำมัน 2,543
31 Salmonella 2,441
32 สิ่งแวดล้อม 2,417
33 การออกแบบ 2,404
34 เปรียบเทียบ 2,395
35 อุตสาหกรรม 2,384
36 ศึกษาเฉพาะ 2,300
37 ความคิดเห็น 2,293
38 เทคโนโลยี 2,287
39 ท้องถิ่น 2,270
40 ประเทศ 2,269
41 ????? 2,059
42 สังคม 2,046
43 2,011
44 บัญชี 1,968
45 หอยแครง 1,968
46 ??????????? 1,810
47 สิ่งประดิษฐ์ 1,635
48 ?????????? 1,600
49 กุ้งขาว 1,473
50 ???????? 1,436
51 ????????? 1,367
52 ?????? 1,183
53 ????????????? 1,143
54 ?????????????? 1,104
55 Xanthomonas 1,060
56 สารอินทรีย์ 968
57 ก๊าซชีวภาพ 948
58 ??????? 924
59 ข้าว 921
60 พลังงานทดแทน 912
61 แหล่งท่องเที่ยว 750
62 ปูม้า 740
63 เรียน 707
64 ท่องเที่ยว 688
65 การผสมเทียมปลาสวาย 666
66 อ้อย 643
67 ???????????????? 613
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 588
69 นครศรีธรรมราช 547
70 อัตลักษณ์ 528
71 ????????????????????? 527
72 พืชอาหารของผึ้ง 525
73 ???????????????????? 515
74 นิทาน 512
75 strongyloides stercoralis 504
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 484
77 ฆ่าตัวตาย 463
78 ฝนหลวง 463
79 การอ่านออกเสียง 462
80 สาธารณสุข 446
81 การตั้งครรภ์ 438
82 ตำนาน 436
83 การเลี้ยงสุกร 435
84 สตรอเบอรี่ 435
85 ปลาบู่ 420
86 ชีวินทรีย์ 417
87 เรื่องเล่า 417
88 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 416
89 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 412
90 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 409
91 hapalosiphon sp 388
92 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 384
93 จ.สงขลา 374
94 รุจริน 373
95 52060003 371
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 369
97 วัชระ งามจิตรเจริญ 368
98 10190219 365
99 พิญญาพงษ์ 359
100 ระบบ ICT 356สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th