ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 12,295
2 การมีส่วนร่วม 10,658
3 การเจริญเติบโต 9,585
4 ทัศนคติ 7,451
5 จังหวัดขอนแก่น 6,918
6 ผู้สูงอายุ 5,698
7 เกษตรกร 5,472
8 ข้าวโพด 5,465
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 5,198
10 สมุนไพรไทย 4,413
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,370
12 เอทานอล 4,263
13 นักศึกษา 4,145
14 4,123
15 เชื้อ 3,958
16 มีส่วนร่วม 3,921
17 ประเทศไทย 3,882
18 ชุมชน 3,757
19 อาหาร 3,754
20 ยางพารา 3,666
21 กระบวน 3,659
22 จังหวัดเชียงใหม่ 3,598
23 เศรษฐกิจพอเพียง 3,590
24 มันสำปะหลัง 3,566
25 วิจัย 3,510
26 กรุงเทพมหานคร 3,367
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,241
28 นักเรียน 3,210
29 อำเภอเมือง 3,094
30 ไบโอดีเซล 2,965
31 สิ่งแวดล้อม 2,934
32 อุตสาหกรรม 2,924
33 เปรียบเทียบ 2,862
34 การออกแบบ 2,817
35 ปาล์มน้ำมัน 2,794
36 ความคิดเห็น 2,764
37 Salmonella 2,747
38 ประเทศ 2,745
39 เทคโนโลยี 2,737
40 ท้องถิ่น 2,699
41 ศึกษาเฉพาะ 2,697
42 สังคม 2,608
43 บัญชี 2,285
44 ????? 2,141
45 หอยแครง 2,119
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,870
47 ??????????? 1,837
48 กุ้งขาว 1,680
49 ?????????? 1,629
50 ???????? 1,508
51 ????????? 1,440
52 ?????? 1,249
53 Xanthomonas 1,217
54 ????????????? 1,160
55 พลังงานทดแทน 1,131
56 สารอินทรีย์ 1,127
57 ?????????????? 1,122
58 ก๊าซชีวภาพ 1,059
59 ข้าว 1,031
60 ??????? 991
61 เรียน 940
62 แหล่งท่องเที่ยว 925
63 ท่องเที่ยว 855
64 ปูม้า 850
65 นครศรีธรรมราช 790
66 การผสมเทียมปลาสวาย 786
67 อ้อย 728
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 714
69 นิทาน 640
70 อัตลักษณ์ 638
71 ???????????????? 630
72 พืชอาหารของผึ้ง 610
73 ฆ่าตัวตาย 590
74 strongyloides stercoralis 587
75 สตรอเบอรี่ 586
76 ฝนหลวง 578
77 การอ่านออกเสียง 574
78 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 558
79 ตำนาน 554
80 การตั้งครรภ์ 552
81 สาธารณสุข 551
82 ????????????????????? 544
83 การเลี้ยงสุกร 538
84 ???????????????????? 532
85 ชีวินทรีย์ 531
86 เรื่องเล่า 531
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 519
88 ปลาบู่ 493
89 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 493
90 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 485
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 474
92 hapalosiphon sp 462
93 52060003 457
94 10190219 448
95 จ.สงขลา 448
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 448
97 รุจริน 447
98 การอนุบาลลูกกุ้ง 441
99 ระบบ ICT 431
100 พิญญาพงษ์ 429สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th