ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,444
2 การเจริญเติบโต 8,873
3 การมีส่วนร่วม 8,502
4 ทัศนคติ 6,818
5 จังหวัดขอนแก่น 6,069
6 ผู้สูงอายุ 5,371
7 ข้าวโพด 4,947
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,748
9 เกษตรกร 4,666
10 สมุนไพรไทย 4,059
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,810
12 เอทานอล 3,444
13 มันสำปะหลัง 3,331
14 ประเทศไทย 3,216
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,184
16 มีส่วนร่วม 3,174
17 นักศึกษา 3,135
18 เชื้อ 3,126
19 ชุมชน 3,114
20 จังหวัดเชียงใหม่ 2,988
21 อาหาร 2,965
22 ยางพารา 2,933
23 กระบวน 2,929
24 วิจัย 2,741
25 กรุงเทพมหานคร 2,724
26 ไบโอดีเซล 2,563
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,539
28 นักเรียน 2,518
29 ปาล์มน้ำมัน 2,462
30 อำเภอเมือง 2,408
31 Salmonella 2,339
32 สิ่งแวดล้อม 2,175
33 การออกแบบ 2,161
34 เปรียบเทียบ 2,144
35 อุตสาหกรรม 2,116
36 ศึกษาเฉพาะ 2,071
37 ประเทศ 2,063
38 เทคโนโลยี 2,047
39 ความคิดเห็น 2,039
40 ท้องถิ่น 2,037
41 ????? 2,000
42 หอยแครง 1,873
43 บัญชี 1,859
44 สังคม 1,781
45 ??????????? 1,754
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,552
47 ?????????? 1,545
48 1,470
49 กุ้งขาว 1,389
50 ???????? 1,385
51 ????????? 1,317
52 ?????? 1,146
53 ????????????? 1,107
54 ?????????????? 1,073
55 Xanthomonas 981
56 สารอินทรีย์ 909
57 ??????? 884
58 ก๊าซชีวภาพ 883
59 ข้าว 864
60 พลังงานทดแทน 848
61 แหล่งท่องเที่ยว 692
62 ปูม้า 685
63 เรียน 639
64 ท่องเที่ยว 622
65 การผสมเทียมปลาสวาย 603
66 ???????????????? 581
67 อ้อย 580
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 527
69 ????????????????????? 496
70 นครศรีธรรมราช 487
71 ???????????????????? 482
72 พืชอาหารของผึ้ง 480
73 อัตลักษณ์ 469
74 นิทาน 445
75 strongyloides stercoralis 438
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 435
77 ฆ่าตัวตาย 404
78 ฝนหลวง 403
79 การอ่านออกเสียง 391
80 สาธารณสุข 389
81 ตำนาน 378
82 การตั้งครรภ์ 376
83 สตรอเบอรี่ 373
84 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 371
85 การเลี้ยงสุกร 368
86 ชีวินทรีย์ 359
87 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 358
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 358
89 ปลาบู่ 355
90 เรื่องเล่า 347
91 hapalosiphon sp 335
92 จ.สงขลา 334
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 332
94 รุจริน 332
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 327
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 322
97 พิญญาพงษ์ 318
98 52060003 315
99 ระบบ ICT 314
100 10190219 310สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th