ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,204
2 การเจริญเติบโต 8,645
3 การมีส่วนร่วม 8,237
4 ทัศนคติ 6,648
5 จังหวัดขอนแก่น 5,861
6 ผู้สูงอายุ 5,263
7 เกษตรกร 4,494
8 ข้าวโพด 4,199
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,045
10 สมุนไพรไทย 3,982
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,642
12 เอทานอล 3,242
13 มันสำปะหลัง 3,208
14 ประเทศไทย 3,062
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,042
16 มีส่วนร่วม 2,991
17 ชุมชน 2,962
18 นักศึกษา 2,961
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,819
20 เชื้อ 2,805
21 อาหาร 2,792
22 ยางพารา 2,779
23 กระบวน 2,684
24 วิจัย 2,560
25 กรุงเทพมหานคร 2,549
26 ไบโอดีเซล 2,494
27 นักเรียน 2,378
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,370
29 ปาล์มน้ำมัน 2,302
30 อำเภอเมือง 2,257
31 Salmonella 2,238
32 สิ่งแวดล้อม 2,005
33 การออกแบบ 1,974
34 อุตสาหกรรม 1,939
35 ศึกษาเฉพาะ 1,935
36 ????? 1,930
37 เปรียบเทียบ 1,924
38 ประเทศ 1,905
39 เทคโนโลยี 1,894
40 ท้องถิ่น 1,880
41 ความคิดเห็น 1,879
42 หอยแครง 1,798
43 บัญชี 1,748
44 ??????????? 1,697
45 สังคม 1,638
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,494
47 ?????????? 1,478
48 ???????? 1,334
49 กุ้งขาว 1,317
50 ????????? 1,259
51 ?????? 1,097
52 ????????????? 1,060
53 ?????????????? 1,032
54 Xanthomonas 871
55 สารอินทรีย์ 863
56 ??????? 832
57 ก๊าซชีวภาพ 828
58 ข้าว 827
59 809
60 พลังงานทดแทน 804
61 ปูม้า 631
62 แหล่งท่องเที่ยว 630
63 เรียน 575
64 ท่องเที่ยว 564
65 อ้อย 551
66 การผสมเทียมปลาสวาย 546
67 ???????????????? 542
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 475
69 ????????????????????? 459
70 พืชอาหารของผึ้ง 447
71 ???????????????????? 442
72 นครศรีธรรมราช 434
73 อัตลักษณ์ 416
74 strongyloides stercoralis 399
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 395
76 นิทาน 394
77 ฝนหลวง 345
78 ฆ่าตัวตาย 342
79 สาธารณสุข 341
80 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 340
81 การอ่านออกเสียง 338
82 การตั้งครรภ์ 326
83 ตำนาน 326
84 สตรอเบอรี่ 325
85 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 322
86 การเลี้ยงสุกร 322
87 ปลาบู่ 317
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 310
89 ชีวินทรีย์ 310
90 เรื่องเล่า 302
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 299
92 จ.สงขลา 298
93 hapalosiphon sp 296
94 รุจริน 296
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 292
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 289
97 พิญญาพงษ์ 285
98 10190219 280
99 ระบบ ICT 280
100 52060003 279สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th