ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 12,447
2 การมีส่วนร่วม 11,727
3 การเจริญเติบโต 9,747
4 ทัศนคติ 7,582
5 จังหวัดขอนแก่น 7,086
6 ผู้สูงอายุ 5,754
7 เกษตรกร 5,660
8 ข้าวโพด 5,536
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 5,273
10 5,126
11 สมุนไพรไทย 4,506
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,494
13 เอทานอล 4,376
14 นักศึกษา 4,272
15 เชื้อ 4,091
16 มีส่วนร่วม 4,048
17 ประเทศไทย 4,013
18 ชุมชน 3,891
19 อาหาร 3,887
20 กระบวน 3,882
21 สิ่งแวดล้อม 3,838
22 ยางพารา 3,758
23 จังหวัดเชียงใหม่ 3,737
24 เศรษฐกิจพอเพียง 3,677
25 วิจัย 3,649
26 มันสำปะหลัง 3,622
27 กรุงเทพมหานคร 3,551
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,391
29 นักเรียน 3,336
30 อำเภอเมือง 3,226
31 ไบโอดีเซล 3,070
32 อุตสาหกรรม 3,060
33 เปรียบเทียบ 3,001
34 การออกแบบ 2,943
35 ท้องถิ่น 2,921
36 ความคิดเห็น 2,890
37 ประเทศ 2,876
38 ปาล์มน้ำมัน 2,868
39 เทคโนโลยี 2,863
40 ศึกษาเฉพาะ 2,821
41 Salmonella 2,813
42 สังคม 2,761
43 บัญชี 2,343
44 ????? 2,188
45 หอยแครง 2,172
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,929
47 ??????????? 1,837
48 กุ้งขาว 1,730
49 ?????????? 1,629
50 ???????? 1,555
51 ????????? 1,487
52 ?????? 1,298
53 Xanthomonas 1,271
54 พลังงานทดแทน 1,184
55 สารอินทรีย์ 1,178
56 ????????????? 1,160
57 ?????????????? 1,122
58 ก๊าซชีวภาพ 1,109
59 ข้าว 1,082
60 ??????? 1,039
61 เรียน 996
62 แหล่งท่องเที่ยว 982
63 ท่องเที่ยว 914
64 ปูม้า 902
65 นครศรีธรรมราช 846
66 การผสมเทียมปลาสวาย 842
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 776
68 อ้อย 776
69 นิทาน 700
70 อัตลักษณ์ 697
71 พืชอาหารของผึ้ง 667
72 ฆ่าตัวตาย 645
73 สตรอเบอรี่ 638
74 strongyloides stercoralis 636
75 การอ่านออกเสียง 634
76 ฝนหลวง 634
77 ???????????????? 630
78 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 608
79 ตำนาน 608
80 สาธารณสุข 608
81 การตั้งครรภ์ 607
82 การเลี้ยงสุกร 592
83 ชีวินทรีย์ 588
84 เรื่องเล่า 584
85 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 576
86 ????????????????????? 544
87 ปลาบู่ 543
88 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 542
89 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 536
90 ???????????????????? 532
91 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 524
92 hapalosiphon sp 513
93 52060003 511
94 จ.สงขลา 503
95 รุจริน 496
96 10190219 495
97 วัชระ งามจิตรเจริญ 495
98 การอนุบาลลูกกุ้ง 493
99 ระบบ ICT 480
100 พิญญาพงษ์ 478สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th