ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,464
2 การเจริญเติบโต 8,009
3 การมีส่วนร่วม 7,518
4 ทัศนคติ 6,123
5 จังหวัดขอนแก่น 5,443
6 ผู้สูงอายุ 4,646
7 เกษตรกร 4,001
8 ข้าวโพด 3,744
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,743
10 สมุนไพรไทย 3,577
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,223
12 เอทานอล 2,885
13 ประเทศไทย 2,829
14 มันสำปะหลัง 2,687
15 ชุมชน 2,613
16 นักศึกษา 2,603
17 มีส่วนร่วม 2,563
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,516
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,462
20 อาหาร 2,401
21 ยางพารา 2,320
22 เชื้อ 2,282
23 กระบวน 2,254
24 ไบโอดีเซล 2,251
25 วิจัย 2,193
26 กรุงเทพมหานคร 2,185
27 นักเรียน 2,062
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,015
29 Salmonella 1,990
30 ปาล์มน้ำมัน 1,987
31 อำเภอเมือง 1,969
32 ????? 1,822
33 อุตสาหกรรม 1,690
34 สิ่งแวดล้อม 1,684
35 การออกแบบ 1,665
36 เทคโนโลยี 1,655
37 ประเทศ 1,630
38 ??????????? 1,604
39 ท้องถิ่น 1,603
40 เปรียบเทียบ 1,601
41 หอยแครง 1,592
42 ศึกษาเฉพาะ 1,589
43 ความคิดเห็น 1,586
44 สิ่งประดิษฐ์ 1,437
45 สังคม 1,400
46 ?????????? 1,383
47 บัญชี 1,369
48 ???????? 1,249
49 กุ้งขาว 1,195
50 ????????? 1,179
51 ?????? 1,025
52 ????????????? 989
53 ?????????????? 961
54 ข้าว 775
55 ก๊าซชีวภาพ 773
56 ??????? 762
57 Xanthomonas 759
58 สารอินทรีย์ 736
59 พลังงานทดแทน 709
60 ปูม้า 562
61 แหล่งท่องเที่ยว 556
62 อ้อย 512
63 เรียน 494
64 ท่องเที่ยว 490
65 ???????????????? 486
66 การผสมเทียมปลาสวาย 485
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 425
68 พืชอาหารของผึ้ง 411
69 ????????????????????? 397
70 ???????????????????? 389
71 นครศรีธรรมราช 387
72 strongyloides stercoralis 371
73 อัตลักษณ์ 364
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 362
75 นิทาน 343
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 300
77 ฆ่าตัวตาย 292
78 ฝนหลวง 290
79 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 284
80 การอ่านออกเสียง 284
81 สาธารณสุข 283
82 การตั้งครรภ์ 282
83 ปลาบู่ 282
84 สตรอเบอรี่ 282
85 ตำนาน 275
86 การเลี้ยงสุกร 269
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 266
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 266
89 รุจริน 261
90 hapalosiphon sp 260
91 ชีวินทรีย์ 260
92 วัชระ งามจิตรเจริญ 259
93 เรื่องเล่า 258
94 จ.สงขลา 256
95 ระบบ ICT 253
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 252
97 10190219 250
98 52060003 248
99 พิญญาพงษ์ 248
100 เรื่องกาฬโรค 246สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th