ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,477
2 การเจริญเติบโต 8,913
3 การมีส่วนร่วม 8,549
4 ทัศนคติ 6,854
5 จังหวัดขอนแก่น 6,098
6 ผู้สูงอายุ 5,382
7 ข้าวโพด 4,960
8 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,771
9 เกษตรกร 4,700
10 สมุนไพรไทย 4,070
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,838
12 เอทานอล 3,492
13 มันสำปะหลัง 3,340
14 ประเทศไทย 3,246
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,216
16 มีส่วนร่วม 3,204
17 เชื้อ 3,172
18 นักศึกษา 3,165
19 ชุมชน 3,145
20 จังหวัดเชียงใหม่ 3,028
21 อาหาร 3,008
22 กระบวน 2,983
23 ยางพารา 2,954
24 วิจัย 2,790
25 กรุงเทพมหานคร 2,762
26 ไบโอดีเซล 2,573
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,570
28 นักเรียน 2,548
29 ปาล์มน้ำมัน 2,471
30 อำเภอเมือง 2,438
31 Salmonella 2,353
32 สิ่งแวดล้อม 2,208
33 การออกแบบ 2,194
34 เปรียบเทียบ 2,182
35 อุตสาหกรรม 2,145
36 ศึกษาเฉพาะ 2,101
37 ประเทศ 2,094
38 เทคโนโลยี 2,083
39 ความคิดเห็น 2,069
40 ท้องถิ่น 2,069
41 ????? 2,019
42 หอยแครง 1,885
43 บัญชี 1,872
44 สังคม 1,811
45 ??????????? 1,767
46 1,638
47 ?????????? 1,562
48 สิ่งประดิษฐ์ 1,561
49 กุ้งขาว 1,404
50 ???????? 1,397
51 ????????? 1,329
52 ?????? 1,156
53 ????????????? 1,116
54 ?????????????? 1,077
55 Xanthomonas 989
56 สารอินทรีย์ 915
57 ??????? 898
58 ก๊าซชีวภาพ 890
59 ข้าว 874
60 พลังงานทดแทน 854
61 แหล่งท่องเที่ยว 699
62 ปูม้า 691
63 เรียน 645
64 ท่องเที่ยว 631
65 การผสมเทียมปลาสวาย 611
66 ???????????????? 588
67 อ้อย 584
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 534
69 ????????????????????? 500
70 นครศรีธรรมราช 493
71 ???????????????????? 489
72 พืชอาหารของผึ้ง 484
73 อัตลักษณ์ 476
74 นิทาน 451
75 strongyloides stercoralis 442
76 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 440
77 ฆ่าตัวตาย 410
78 ฝนหลวง 410
79 การอ่านออกเสียง 398
80 สาธารณสุข 398
81 ตำนาน 384
82 การตั้งครรภ์ 382
83 สตรอเบอรี่ 380
84 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 375
85 การเลี้ยงสุกร 374
86 ชีวินทรีย์ 366
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 365
88 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 363
89 ปลาบู่ 359
90 เรื่องเล่า 353
91 hapalosiphon sp 339
92 จ.สงขลา 338
93 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 337
94 รุจริน 336
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 332
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 326
97 พิญญาพงษ์ 322
98 52060003 319
99 ระบบ ICT 318
100 10190219 314สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th