ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,125
2 การเจริญเติบโต 8,556
3 การมีส่วนร่วม 8,153
4 ทัศนคติ 6,571
5 จังหวัดขอนแก่น 5,797
6 ผู้สูงอายุ 5,239
7 เกษตรกร 4,428
8 ข้าวโพด 4,181
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,018
10 สมุนไพรไทย 3,966
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,585
12 มันสำปะหลัง 3,187
13 เอทานอล 3,175
14 ประเทศไทย 3,012
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,004
16 มีส่วนร่วม 2,920
17 ชุมชน 2,901
18 นักศึกษา 2,884
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,766
20 อาหาร 2,724
21 เชื้อ 2,712
22 ยางพารา 2,683
23 กระบวน 2,600
24 วิจัย 2,500
25 กรุงเทพมหานคร 2,488
26 ไบโอดีเซล 2,468
27 นักเรียน 2,329
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,313
29 ปาล์มน้ำมัน 2,262
30 Salmonella 2,215
31 อำเภอเมือง 2,210
32 สิ่งแวดล้อม 1,932
33 ????? 1,922
34 การออกแบบ 1,911
35 อุตสาหกรรม 1,881
36 ศึกษาเฉพาะ 1,850
37 เปรียบเทียบ 1,849
38 เทคโนโลยี 1,842
39 ประเทศ 1,841
40 ท้องถิ่น 1,828
41 ความคิดเห็น 1,825
42 หอยแครง 1,769
43 บัญชี 1,700
44 ??????????? 1,688
45 สังคม 1,588
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,477
47 ?????????? 1,469
48 ???????? 1,325
49 กุ้งขาว 1,301
50 ????????? 1,251
51 ?????? 1,088
52 ????????????? 1,051
53 ?????????????? 1,024
54 Xanthomonas 854
55 สารอินทรีย์ 849
56 ??????? 823
57 ข้าว 819
58 ก๊าซชีวภาพ 813
59 พลังงานทดแทน 787
60 ปูม้า 617
61 แหล่งท่องเที่ยว 605
62 590
63 เรียน 550
64 ท่องเที่ยว 545
65 อ้อย 537
66 ???????????????? 531
67 การผสมเทียมปลาสวาย 530
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 462
69 ????????????????????? 451
70 พืชอาหารของผึ้ง 434
71 ???????????????????? 432
72 นครศรีธรรมราช 422
73 อัตลักษณ์ 400
74 strongyloides stercoralis 392
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 387
76 นิทาน 382
77 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 328
78 สาธารณสุข 326
79 ฆ่าตัวตาย 325
80 ฝนหลวง 325
81 การอ่านออกเสียง 320
82 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 313
83 การตั้งครรภ์ 312
84 ตำนาน 311
85 สตรอเบอรี่ 309
86 การเลี้ยงสุกร 307
87 ปลาบู่ 307
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 295
89 ชีวินทรีย์ 293
90 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 290
91 เรื่องเล่า 290
92 จ.สงขลา 289
93 hapalosiphon sp 288
94 รุจริน 286
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 281
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 280
97 พิญญาพงษ์ 276
98 10190219 273
99 ระบบ ICT 273
100 52060003 271สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th