ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,092
2 การเจริญเติบโต 8,517
3 การมีส่วนร่วม 8,122
4 ทัศนคติ 6,543
5 จังหวัดขอนแก่น 5,768
6 ผู้สูงอายุ 5,223
7 เกษตรกร 4,401
8 ข้าวโพด 4,174
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,008
10 สมุนไพรไทย 3,948
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,560
12 มันสำปะหลัง 3,181
13 เอทานอล 3,145
14 เศรษฐกิจพอเพียง 2,988
15 ประเทศไทย 2,985
16 มีส่วนร่วม 2,895
17 ชุมชน 2,879
18 นักศึกษา 2,856
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,741
20 อาหาร 2,696
21 เชื้อ 2,663
22 ยางพารา 2,637
23 กระบวน 2,553
24 วิจัย 2,473
25 กรุงเทพมหานคร 2,466
26 ไบโอดีเซล 2,456
27 นักเรียน 2,311
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,286
29 ปาล์มน้ำมัน 2,252
30 Salmonella 2,205
31 อำเภอเมือง 2,193
32 ????? 1,920
33 สิ่งแวดล้อม 1,903
34 การออกแบบ 1,893
35 อุตสาหกรรม 1,850
36 ศึกษาเฉพาะ 1,829
37 เทคโนโลยี 1,823
38 เปรียบเทียบ 1,818
39 ท้องถิ่น 1,811
40 ประเทศ 1,810
41 ความคิดเห็น 1,802
42 หอยแครง 1,763
43 ??????????? 1,686
44 บัญชี 1,685
45 สังคม 1,567
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,474
47 ?????????? 1,467
48 ???????? 1,323
49 กุ้งขาว 1,297
50 ????????? 1,249
51 ?????? 1,086
52 ????????????? 1,049
53 ?????????????? 1,022
54 Xanthomonas 844
55 สารอินทรีย์ 844
56 ??????? 821
57 ข้าว 813
58 ก๊าซชีวภาพ 806
59 พลังงานทดแทน 781
60 ปูม้า 613
61 แหล่งท่องเที่ยว 600
62 เรียน 544
63 ท่องเที่ยว 543
64 อ้อย 536
65 ???????????????? 529
66 การผสมเทียมปลาสวาย 526
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 458
68 ????????????????????? 449
69 440
70 พืชอาหารของผึ้ง 432
71 ???????????????????? 430
72 นครศรีธรรมราช 419
73 อัตลักษณ์ 395
74 strongyloides stercoralis 390
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 383
76 นิทาน 380
77 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 325
78 ฆ่าตัวตาย 321
79 ฝนหลวง 321
80 สาธารณสุข 320
81 การอ่านออกเสียง 315
82 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 311
83 การตั้งครรภ์ 309
84 ตำนาน 308
85 สตรอเบอรี่ 307
86 ปลาบู่ 305
87 การเลี้ยงสุกร 303
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 293
89 ชีวินทรีย์ 290
90 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 288
91 จ.สงขลา 287
92 เรื่องเล่า 286
93 hapalosiphon sp 284
94 รุจริน 281
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 278
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 278
97 10190219 272
98 พิญญาพงษ์ 272
99 ระบบ ICT 272
100 52060003 270สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th