ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,983
2 การเจริญเติบโต 8,408
3 การมีส่วนร่วม 8,021
4 ทัศนคติ 6,467
5 จังหวัดขอนแก่น 5,687
6 ผู้สูงอายุ 5,143
7 เกษตรกร 4,325
8 ข้าวโพด 4,133
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,968
10 สมุนไพรไทย 3,915
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,495
12 มันสำปะหลัง 3,117
13 เอทานอล 3,102
14 ประเทศไทย 2,924
15 ชุมชน 2,813
16 มีส่วนร่วม 2,811
17 นักศึกษา 2,797
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,729
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,672
20 อาหาร 2,636
21 ยางพารา 2,582
22 เชื้อ 2,569
23 กระบวน 2,458
24 ไบโอดีเซล 2,434
25 วิจัย 2,404
26 กรุงเทพมหานคร 2,386
27 นักเรียน 2,243
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,228
29 ปาล์มน้ำมัน 2,223
30 Salmonella 2,171
31 อำเภอเมือง 2,133
32 ????? 1,908
33 สิ่งแวดล้อม 1,844
34 การออกแบบ 1,818
35 อุตสาหกรรม 1,789
36 ศึกษาเฉพาะ 1,770
37 เทคโนโลยี 1,755
38 ประเทศ 1,749
39 ท้องถิ่น 1,745
40 หอยแครง 1,744
41 เปรียบเทียบ 1,744
42 ความคิดเห็น 1,729
43 ??????????? 1,673
44 บัญชี 1,643
45 สังคม 1,511
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,463
47 ?????????? 1,458
48 ???????? 1,308
49 กุ้งขาว 1,285
50 ????????? 1,237
51 ?????? 1,074
52 ????????????? 1,037
53 ?????????????? 1,010
54 สารอินทรีย์ 835
55 Xanthomonas 831
56 ??????? 806
57 ข้าว 804
58 ก๊าซชีวภาพ 797
59 พลังงานทดแทน 771
60 ปูม้า 597
61 แหล่งท่องเที่ยว 589
62 ท่องเที่ยว 530
63 เรียน 530
64 อ้อย 529
65 ???????????????? 520
66 การผสมเทียมปลาสวาย 517
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 449
68 ????????????????????? 439
69 พืชอาหารของผึ้ง 425
70 ???????????????????? 421
71 นครศรีธรรมราช 412
72 strongyloides stercoralis 385
73 อัตลักษณ์ 385
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 377
75 นิทาน 372
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 319
77 ฝนหลวง 312
78 ฆ่าตัวตาย 311
79 สาธารณสุข 308
80 การอ่านออกเสียง 305
81 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 304
82 การตั้งครรภ์ 300
83 สตรอเบอรี่ 299
84 ตำนาน 298
85 ปลาบู่ 298
86 การเลี้ยงสุกร 293
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 287
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 281
89 จ.สงขลา 279
90 เรื่องเล่า 279
91 hapalosiphon sp 278
92 ชีวินทรีย์ 278
93 รุจริน 275
94 วัชระ งามจิตรเจริญ 273
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 271
96 ระบบ ICT 268
97 10190219 267
98 พิญญาพงษ์ 266
99 52060003 265
100 เรื่องกาฬโรค 261สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th