ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,494
2 การเจริญเติบโต 8,033
3 การมีส่วนร่วม 7,557
4 ทัศนคติ 6,150
5 จังหวัดขอนแก่น 5,467
6 ผู้สูงอายุ 4,669
7 เกษตรกร 4,026
8 ข้าวโพด 3,757
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,757
10 สมุนไพรไทย 3,592
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,251
12 เอทานอล 2,894
13 ประเทศไทย 2,844
14 มันสำปะหลัง 2,700
15 ชุมชน 2,633
16 นักศึกษา 2,621
17 มีส่วนร่วม 2,581
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,526
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,482
20 อาหาร 2,416
21 ยางพารา 2,347
22 เชื้อ 2,316
23 กระบวน 2,274
24 ไบโอดีเซล 2,261
25 วิจัย 2,210
26 กรุงเทพมหานคร 2,202
27 นักเรียน 2,084
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,036
29 ปาล์มน้ำมัน 1,994
30 Salmonella 1,993
31 อำเภอเมือง 1,984
32 ????? 1,836
33 อุตสาหกรรม 1,702
34 สิ่งแวดล้อม 1,699
35 การออกแบบ 1,686
36 เทคโนโลยี 1,669
37 ประเทศ 1,647
38 ท้องถิ่น 1,628
39 เปรียบเทียบ 1,619
40 ??????????? 1,615
41 ศึกษาเฉพาะ 1,607
42 ความคิดเห็น 1,604
43 หอยแครง 1,599
44 สิ่งประดิษฐ์ 1,440
45 สังคม 1,419
46 ?????????? 1,392
47 บัญชี 1,386
48 ???????? 1,256
49 กุ้งขาว 1,200
50 ????????? 1,186
51 ?????? 1,032
52 ????????????? 995
53 ?????????????? 968
54 ข้าว 781
55 ก๊าซชีวภาพ 777
56 ??????? 768
57 Xanthomonas 763
58 สารอินทรีย์ 740
59 พลังงานทดแทน 711
60 ปูม้า 563
61 แหล่งท่องเที่ยว 559
62 อ้อย 516
63 ท่องเที่ยว 511
64 เรียน 497
65 ???????????????? 489
66 การผสมเทียมปลาสวาย 488
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 425
68 พืชอาหารของผึ้ง 412
69 ????????????????????? 404
70 ???????????????????? 392
71 นครศรีธรรมราช 388
72 strongyloides stercoralis 372
73 อัตลักษณ์ 366
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 364
75 นิทาน 350
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 302
77 ฆ่าตัวตาย 295
78 ฝนหลวง 291
79 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 285
80 การอ่านออกเสียง 285
81 ปลาบู่ 285
82 การตั้งครรภ์ 284
83 สาธารณสุข 284
84 สตรอเบอรี่ 282
85 ตำนาน 279
86 การเลี้ยงสุกร 274
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 269
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 268
89 hapalosiphon sp 262
90 ชีวินทรีย์ 261
91 รุจริน 261
92 วัชระ งามจิตรเจริญ 259
93 จ.สงขลา 258
94 เรื่องเล่า 258
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 255
96 ระบบ ICT 254
97 10190219 252
98 52060003 250
99 พิญญาพงษ์ 249
100 เรื่องกาฬโรค 248สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th