ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,666
2 การเจริญเติบโต 8,161
3 การมีส่วนร่วม 7,713
4 ทัศนคติ 6,262
5 จังหวัดขอนแก่น 5,514
6 ผู้สูงอายุ 4,792
7 เกษตรกร 4,128
8 ข้าวโพด 3,868
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,833
10 สมุนไพรไทย 3,697
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,325
12 เอทานอล 2,965
13 ประเทศไทย 2,871
14 มันสำปะหลัง 2,819
15 ชุมชน 2,694
16 นักศึกษา 2,678
17 มีส่วนร่วม 2,651
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,579
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,542
20 อาหาร 2,483
21 ยางพารา 2,426
22 เชื้อ 2,389
23 กระบวน 2,333
24 ไบโอดีเซล 2,326
25 วิจัย 2,276
26 กรุงเทพมหานคร 2,263
27 นักเรียน 2,141
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,091
29 ปาล์มน้ำมัน 2,080
30 Salmonella 2,056
31 อำเภอเมือง 2,042
32 ????? 1,872
33 สิ่งแวดล้อม 1,750
34 การออกแบบ 1,729
35 อุตสาหกรรม 1,724
36 เทคโนโลยี 1,695
37 ประเทศ 1,679
38 เปรียบเทียบ 1,673
39 ท้องถิ่น 1,669
40 ศึกษาเฉพาะ 1,658
41 หอยแครง 1,654
42 ความคิดเห็น 1,649
43 ??????????? 1,644
44 บัญชี 1,484
45 สังคม 1,458
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,445
47 ?????????? 1,424
48 ???????? 1,283
49 กุ้งขาว 1,226
50 ????????? 1,209
51 ?????? 1,050
52 ????????????? 1,014
53 ?????????????? 987
54 Xanthomonas 786
55 ข้าว 786
56 ??????? 784
57 ก๊าซชีวภาพ 781
58 สารอินทรีย์ 772
59 พลังงานทดแทน 729
60 แหล่งท่องเที่ยว 570
61 ปูม้า 568
62 ท่องเที่ยว 519
63 อ้อย 518
64 เรียน 506
65 ???????????????? 500
66 การผสมเทียมปลาสวาย 494
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 431
68 พืชอาหารของผึ้ง 415
69 ????????????????????? 414
70 ???????????????????? 403
71 นครศรีธรรมราช 392
72 strongyloides stercoralis 376
73 อัตลักษณ์ 372
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 366
75 นิทาน 355
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 306
77 ฆ่าตัวตาย 299
78 ฝนหลวง 297
79 การอ่านออกเสียง 292
80 สาธารณสุข 291
81 การตั้งครรภ์ 289
82 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 289
83 ปลาบู่ 288
84 สตรอเบอรี่ 287
85 ตำนาน 282
86 การเลี้ยงสุกร 278
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 272
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 270
89 เรื่องเล่า 266
90 hapalosiphon sp 265
91 ชีวินทรีย์ 265
92 รุจริน 265
93 จ.สงขลา 263
94 วัชระ งามจิตรเจริญ 262
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 260
96 10190219 256
97 52060003 256
98 ระบบ ICT 256
99 พิญญาพงษ์ 254
100 เรื่องกาฬโรค 253สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th