ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการ จาก " การออกแบบ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
601 352180403035016 ผลการใช้สื่อการสอนบนเครือข่าย เรื่องระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า และตัวนำสายประสาน รายวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า
602 352180403036112 การออกแบบและสร้างเครื่องฝานกลอยต้นแบบ
603 352180403036113 การออกแบบและสร้างเครื่องบดกระดูกโค-กระบือ
604 352180504018007 การออกแบบและสร้างเครื่องพ่นอาหารเม็ดแบบสะพายหลัง
605 352180504040008 การออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนรถลากถุงกอล์ฟ
606 352180505310057 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบเว็บเพจ
607 352180508080012 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซล
608 450180413010019 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบชั้นบาง
609 450180413012005 การออกแบบขนาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยวิธีเคอร์ซี่
610 450180413012010 การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยปราศจากตัววัดความเร็วและแปรงถ่าน
611 450180413033001 การออกแบบสายอากาศ RF-ID สำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์
 หน้า ถึง 7
  แสดงข้อมูลที่ 601 - 611 จากผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th