ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการ จาก " การออกแบบ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 05000562 การออกแบบกระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาในระดับอุตสาหกรรม
102 05000566 การออกแบบและสร้างเรือเหาะแก๊สฮีเลียมไร้คน
103 05000567 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.)
104 05000580 การออกแบบและสร้างกังหันลมแกนตั้ง
105 05000610 การออกแบบสร้างเตาหลอมโลหะขนาดห้องปฏิบัติการโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซออกซิเจน-อะเซทิลีน
106 05000636 การออกแบบขนาดคอยล์คอนเดนเซอร์ / อีแวปปอเรเตอร์ ของตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นผสม
107 05000643 การออกแบบ และพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดตามความถ่วงจำเพาะ
108 05000659 การออกแบบถุงบรรจุข้าวแต๋น
109 05000716 การออกแบบวงจรบวกสัญญาณแบบซีมอสย่านความถี่ทำงานสูงและใช้แรงดันทำงานต่ำ
110 05000749 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกบรรจุภัณฑ์น้ำพริกและปลาร้าสับ
111 05000750 การออกแบบและพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
112 05000751 การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งแบบระเหิดน้ำ (Freeze-dryer)
113 05000752 การออกแบบลาดดินสำหรับดินเหนียวอ่อนโดยใช้โครงข่ายสมองกล
114 05000753 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณการคอมแพนด์ขณะหนึ่ง
115 05000754 การออกแบบและพัฒนาสำหรับเก็บเกี่ยวลำใยแบบกึ่งอัตโนมัติ
116 05000785 การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง
117 05000790 การศึกษาพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบระบบการหมักแห้ง
118 05000794 การออกแบบและติดตั้งชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อขับคอมเพรสเซอร์ในระบบปรับอากาศรถยนต์
119 05000804 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดพริก
120 05000806 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดจุกคอร์ก
121 05000807 การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะละกอ
122 05000812 การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
123 05000830 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นกล้วยแบบใช้ใบมีดหมุน
124 05000869 การออกแบบสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์
125 05000875 การออกแบบสร้างลูกถ้วยแขวนคอตันชั้นเดียว
126 05000902 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและคั้นน้ำอ้อย
127 05000912 การออกแบบและสร้างฟิชเทปกึ่งอัตโนมัติ
128 05000914 การออกแบบและสร้างชุดบังคับเลี้ยวรถไถนาเดินตาม
129 05005320 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสูงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
130 05005590 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับย่อยฟาง
131 05005701 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดสภาพการนำความร้อน
132 05005876 การออกแบบระบบอบแห้งผลไม้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม
133 05005961 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความยืดหยุ่น
134 05006594 การออกแบบและสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อเนกประสงค์
135 05006974 การออกแบบและสร้างทรานสติวเซอร์ความถี่สูงบนเส้นใยแก้วสำหรับมอดูเลเตอร์ทางเฟสของแสง
136 05007001 การออกแบบโปรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณ สำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
137 05007165 โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม
138 05007384 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูป โดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
139 05007394 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
140 05008052 การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจทารก
141 05008053 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
142 05008061 การออกแบบเครื่องเกี่ยวข้าวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
143 05008063 การออกแบบสร้างอุปกรณ์เปิดหน้ายางพารา
144 05008086 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สลับช่องสัญณาณในระบบ ISDN
145 05008166 การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ทางตรรกแบบซีมอส
146 05008192 การออกแบบเครื่องมือในการทดสอบคุณสมบัติของหัวฉีด เพื่อการเกษตรชนิดต่าง ๆ
147 05008202 การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องมือวัดสำหรับแรงดึง และแรงอัด
148 05008392 การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
149 05008393 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด
150 05008396 การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์
151 05008419 การออกแบบเครื่องคัดแยกถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น) เพื่อการส่งออก
152 05008541 การออกแบบและสร้างไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ที่มีเกทเป็นฉนวน
153 05008587 การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ยางพารา
154 05008754 การออกแบบและสร้างข้อเท้าเทียม
155 05008792 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องบดพริกป่น
156 05008810 การออกแบบและทดสอบเครื่องวัดความแข็งของดิน
157 05008826 การออกแบบและพัฒนาระบบ Client-Server สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ
158 05009178 การออกแบบเครื่องวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่เชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์
159 05009325 การออกแบบเครื่องบดย่อยผลไม้สำหรับผลิตน้ำฝรั่งพร้อมดื่ม
160 05009450 การออกแบบและสร้างเครื่องบริหารข้อเข่า
161 05009586 การออกแบบเครื่องอบแห้ง แสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน
162 05009824 การออกแบบโปรแกรมโฮสคอมพิวเตอร์กับเครื่องควบคุมแบบตรรกจำนวนหลายจุด
163 05009828 การออกแบบและพัฒนารถเอนกประสงค์ขนาด 5 แรงม้า เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช หยอดเมล็ดพืชและใส่ปุ๋ย
164 05009830 การออกแบบวงจรทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยคุณสมบัติของวงจรทรานส์ลิเนียร์
165 05009846 การศึกษา การออกแบบ และการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าสถิตขนาดจิ๋วชนิดใหม่
166 05009935 การออกแบบและสร้างโปรแกรม สำเร็จรูป และโปรแกรมช่วยสอนเพื่อการพยากรณ์แบบปรับให้เรียบ
167 05009938 การออกแบบและสร้างบอร์ดประมวลสัญญาณดิจิตอลเอนกประสงค์
168 05009942 การออกแบบและสร้างมอมิเตอร์การหายใจของทารก
169 05009955 การออกแบบคอลัมน์ดูดซับเพื่อบำบัดสาร VOC ในอากาศในอุตสาหกรรมเคลือบผิว
170 05009968 การพัฒนาการออกแบบตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เหมาะสม
171 05010007 การออกแบบและทดสอบเครื่องขอดเกล็ดปลา
172 05010325 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร
173 05010365 การออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการป้อนกลับตัวแปรสถานะใช้ในกระบวนการหมัก
174 05010467 การออกแบบและทดสอบถังปฏิกรณ์ชีวภาพระดับต้นแบบ เพื่อผลิตกลูโคสผงจากกากมันสำปะหลัง
175 05010796 การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป โดยใช้ระบบไฮดรอลิค
176 05010993 การออกแบบเครื่องวัดวิเคราะห์สีสำหรับประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
177 05011070 การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาว
178 05011949 การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ
179 05011950 การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพด
180 05012430 การออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอด โดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
181 05100634 การศึกษาผลของการออกแบบตัวกระจายและรวบรวมก๊าซที่มีต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง
182 05110207 การศึกษาเพื่อการออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อความเป็นอยู่ยั่งยืนและปลอดภัยในชุมชน
183 05110254 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ สำหรับอบกล้วย
184 05110413 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
185 05190001 การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ (ปีที่ 2)
186 05190010 การออกแบบพันขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า พันแบบแลป แบบเวฟ และแบบสไปรัล เพื่อศึกษาความแตกต่าง
187 05190015 การพัฒนาแผนผังความต้องการกำลังเพื่อการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวโดยหลักการความเสียหายคงที่และวิธีการสเปคตรัมของความสามารถ
188 05190027 การออกแบบและสร้างกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ
189 05190030 การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
190 05190046 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวดำโดยการประมวลผลด้วยภาพ
191 05190059 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องย่อยยาง
192 05190087 การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดพรวนกำจัดวัชพืชในร่องอ้อย
193 05190111 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์
194 05190123 การออกแบบและสร้างเครื่อง Ball Mill สำหรับเตรียมดิสเพอชั่น
195 05190125 การออกแบบและสร้างเครื่องกดตัดแยกชิ้นงานยางที่ผลิตได้จากการอัดขึ้นรูป
196 05190131 การออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบชิ้นงานทดสอบช่างเชื่อมอัตโนมัติด้วยอุลตร้าโซนิค
197 05190134 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะยืดของยางตัวอย่างโดยวิธีการประมวลสัญญาณรูปภาพ
198 05190136 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอุ่นล้อยางตันด้วยคลื่นไมโครเวฟ
199 05190144 การออกแบบและการวัดข้อมูลระบบลมหมุนวนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูง
200 05190175 การออกแบบและสร้างเครื่องยกร่องมันสำปะหลัง
 หน้า ถึง 7
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th