ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 83 รายการ จาก " " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04000775 Availability and utilization of low cost fish in Thailand.
2 04001147 Thai forest bulletin (Botany) No.10 Aizoaceae of Thailand.
3 04001196 -ไม่ระบุ-
4 04001924 Comprehensive Development of Tropical/Sub-Tropical Microorganisms and Plants : Utilization of Microorganisms for Food Production.
5 04002292 Agricultural Development through Irrigation in Thailand.
6 04002293 Changes in Agricultural Structure in North-Eastern Thailand.
7 04002294 The Organizational Aspect of Irrigation Develop- ment Project (The Case of Nong Wai Pioneer Aqpriculture Project).
8 04002296 Technological Aspect of Irrigation System in Paddy Land Area (On the Nong Wai Pioneer Agriculture Project in Thailand).
9 04002388 Genesis and Reclamation of Acid Sulphate Soils.
10 04002389 Microarthropods and Related Fauna of Thailand Limestone Areas : Caves of Thailand.
11 04003013 งา
12 04003074 -ไม่ระบุ-
13 04010612 โรคและการใช้ยาในกุ้ง
14 05008104 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษา 4GL
15 06005700 เสภา
16 08000083 ความอยู่รอดของชาติ
17 09000089 Thailand vegetable marketing project PHASE 1 : Fresh and processed vegetable market survey.
18 09000092 Short-term economic prediction in Asia : Thailand case study (sepia).
19 09000101 Small farmer group marketing activities : Paddy rice growers group sansai subdistrict, prao distriet, Chaiangmai.
20 09000384 พริก
21 09000565 การวิจัยประเมินผลโครงการ
22 10000133 Focus Group Reserch on the Determinants of Fertility in Southern Thailand.
23 10000194 Comparative Population and Health Statistics for Thailand : Regional and Provincial Levels.
24 10000222 Reasons for Family Planning Method Switching in Northeastern Thailand : An Experimental Study of a Motivational Strategy.
25 10000225 ผลกระทบของการพัฒนา
26 12000208 The Educational Administrative Roles of Primary School Administrators in the Office of the Provincial Primary Education.
27 12000611 การศึกษากับการพัฒนาชนบท
28 12001345 การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย
29 12007021 การวิจัยและการประเมินคุณภาพ-ประสิทธิภาพของการศึกษา เขตการศึกษา 3
30 150070200000063 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินจากการวิเคราะห์ดิน
31 150070700000002 การศึกษาระบบการผลิตพืช
32 150070700000092 การศึกษาระบบการผลิตพืช
33 150070700000096 การศึกษาระบบการผลิตพืช
34 150070700000097 ศึกษาระบบการผลิตพืช
35 150070700000172 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ
36 150070700000175 ศึกษาการผลิตส้ม
37 150070700000202 ศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ
38 150070700000245 ศึกษาการผลิตส้ม
39 150070700000246 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ
40 150070700000341 การศึกษาระบบการผลิตพืช
41 150070700000358 การศึกษาระบบการผลิตพืช
42 150070700000366 ศึกษาการผลิตส้ม
43 150070700000405 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ
44 150070700000411 ศึกษาการผลิตส้ม
45 150071300000062 ความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตของข้าว
46 152070200000254 ความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตของข้าว
47 152070300000029 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ
48 152070300000055 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ (สวส.)
49 152070300100018 ศึกษาการผลิตส้ม
50 152070300100039 การวิจัยและพัฒนาลำไย
51 152070300400019 การผลิตไพรที่มีคุณภาพ
52 152070300600024 การผลิตไพลที่มีคุณภาพ (2 การทดลอง)
53 152070400100019 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินจากการวิเคราะห์ดิน
54 152071200000159 การศึกษายีน BoLA
55 350180401004594 โครงการจัดทำแผนระยะยาวภาคประชาชน
56 350180401005006 การศึกษา
57 350180401005011 -ไม่ระบุ-
58 350180401011010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย
59 350180401011011 การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จากลำไย
60 350180401016018 โครงการ
61 350180401016021 โครงการ
62 350180401020001 การประเมินโครงการ
63 350180402007042 การศึกษา
64 350180402015009 -ไม่ระบุ-
65 350180504003013 auto top cool
66 350180504003018 ระบบ vvl
67 350180504069005 รถ Eco car
68 350180508074004 CAR WASH
69 352180401001268 การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย. น้อย
70 352180401007187 การพัฒนาเครื่องมือ
71 352180401007220 SA 8000
72 352180401015761 การพัฒนาโครงการ VOIP
73 352180504008010 นวด พ ข ร.
74 352180504018030 ตู้เครื่องมือ
75 352180504049001 Good Gee E-CAR
76 352180504067046 OS รุ่น 5
77 352180505002002 CAI สอนวิธีการสร้าง CAI
78 352180505033002 Bag by shoe
79 352180507050011 Lock seat
80 352180507050013 Auto tap V.2
81 352180508046004 หมวก 2 in 1
82 352180508078017 ผลิตภัณฑ์จากแกลบ
83 352180508145009 CDI คนจน
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 83 จากผลการค้นหาทั้งหมด 83 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th