ค้นหา

 การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
รหัส : 04002917
โครงการ : การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เกรียงศักดิ์ พูนสุข

เกรียงศักดิ์ สายธนู

เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์

เล็ก อัศวพลังชัย

โสมทัต วงศ์สว่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th