ค้นหา

 การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
รหัส : 04002326
โครงการ : การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหากรรมวิธีที่เหมาะสมในการทำไอสครีมแบบ พื้นบ้าน โดยใช้เครื่องมือแบบง่าย ๆ
  2. คัดเลือกวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดในการนำมาปรุงแต่ง
  3. เพื่อศึกษาคุณภาพของไอสครีมที่ผลิตแบบพื้นบ้าน
  4. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตแบบพื้นบ้านต่อไป
นักวิจัย :

มานิต วาสุเทพรังสรรค์

ขวัญใจ กณามา

ชาญ เพชรอักษร

ธารา ยอดมณฑป

ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์

พรกัณหา บางทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th