ค้นหา

 คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
รหัส : 05000737
โครงการ : คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
Project : Corrosion Behaviour of Steel in Marine Environment in Southern Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าละมุนในสภาพแวดล้อมบรรยากาศชายทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย และการป้องกันโดยการทาสี
นักวิจัย :

สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล

ชาคริต ทองอุไร

พิชิต เรืองแสงวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th