ค้นหา

 คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1,2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์
รหัส : 04190688
โครงการ : คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1,2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้ซอสปรุงรสที่ผลิตได้โดยใช้เห็ดที่กินได้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตโดยการย่อยด้วยกรด (acid hydrolysis)
  2. เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตซอสปรุงรสจากเห็ดด้วยวิธีทางกายภาพ คือ การย่อยด้วยกรดปราศจากความดันและใช้ความร้อนต่ำ และการย่อยด้วยด่
นักวิจัย :

กนกอร อินทราพิเชฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th