ค้นหา

 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสสเตอโรนในเลือด และอีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของ ลิงหางยาว (Macaca fascicularis)
รหัส : 04001130
โครงการ : ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสสเตอโรนในเลือด และอีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของ ลิงหางยาว (Macaca fascicularis)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th