ค้นหา

 การประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
รหัส : 02190527
โครงการ : การประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองทัพเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงกลาโหม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  2. เปรียบเทียบสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ กับค่าความคาดหวังขององค์กรพยาบาล
นักวิจัย :

ทัศนี สงกา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th