ค้นหา

 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การทดลองเบื้องต้น ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกด้านโดยการฉีด ฮอร์โมนและปล่อยให้ผสมพันธุ์ในบ่อ
รหัส : 04000266
โครงการ : โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การทดลองเบื้องต้น ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกด้านโดยการฉีด ฮอร์โมนและปล่อยให้ผสมพันธุ์ในบ่อ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อุทัยรัตน์ ณ นคร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th