ค้นหา

 การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
รหัส : I0000154
โครงการ : การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปัญญา จารุศิริ

Liu Bojun
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th