ค้นหา

 แชมพูสระผมจากมะกรูด
รหัส : 352180504067027
โครงการ : แชมพูสระผมจากมะกรูด
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยเทคนิค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อ้อมใจ ขำหล่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th