ค้นหา

 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 1 ก.พ 52- 28 ก.พ 52
รหัส : 152020400000046
โครงการ : การสำรวจความพึงพอใจผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 1 ก.พ 52- 28 ก.พ 52
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองทัพบก
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงกลาโหม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญเติม แสงดิษฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th