ค้นหา

 ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการเป็นอุทยานนำร่องของอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
รหัส : 350180402018008
โครงการ : ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการเป็นอุทยานนำร่องของอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รุ้งเพชร แข็งแรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th