ค้นหา

 การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
รหัส : 350180401007376
โครงการ : การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th