ค้นหา

 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
รหัส : 350180401003320
โครงการ : การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th