ค้นหา

 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และการส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (DORITIS PULCHERIMA)
รหัส : 350180401003087
โครงการ : การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และการส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (DORITIS PULCHERIMA)
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th