ค้นหา

 การวิจัย " การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
รหัส : 150212300000005
โครงการ : การวิจัย " การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานศาลยุติธรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th