ค้นหา

 อาการนำของโรคเนื้องอกสมองที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รหัส : 150190100000154
โครงการ : อาการนำของโรคเนื้องอกสมองที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th