ค้นหา

 อิทธิพลของต้นตอทุเรียนขั้วติด ที่มีการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพ ตลอดจนการเข้ากันได้กับทุเรียนพันธุ์ ดีบางพันธุ์
รหัส : 04000477
โครงการ : อิทธิพลของต้นตอทุเรียนขั้วติด ที่มีการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพ ตลอดจนการเข้ากันได้กับทุเรียนพันธุ์ ดีบางพันธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรงพล สมศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th