ค้นหา

 วิจัยแบบยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร
รหัส : 04000074
โครงการ : วิจัยแบบยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล

วันชาติ มิตรธรรมพิทักษ์

วิบูลย์ เทเพนทร์

ศรีไวย สิงห์คเชน

สนั่น เชยสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th