ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของอ้อยภายใต้การใช้น้ำส่า
รหัส : 04000056
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของอ้อยภายใต้การใช้น้ำส่า
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ญาณีนาถ กังวาลถิรธาดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th