ค้นหา

 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ก่อนที่จะมารับการรักษาที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
รหัส : 02000894
โครงการ : พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ก่อนที่จะมารับการรักษาที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทัศนัย วงศ์จักร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th