ค้นหา

 การศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium Falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 Deletion.
รหัส : 02000880
โครงการ : การศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium Falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 Deletion.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Parasite- ligand บนผิวเม็ดเลือดแดงกับ Receptor ของเซลล์บุผนังหลอดเลือด
  2. เพื่อศึกษาถึงขนาดของโครโมโซม 9 ของ Plasmodium Falciparm และทำการ Map โครโมโซม เพื่อศึกษาถึง ตำแหน่งของยีน
นักวิจัย :

ศันสนีย์ ไชยโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th