ค้นหา

 แนวทางการบริการประชาชนเพื่อขจัดเงื่อนไขของสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของสำนักงานอำเภอ
รหัส : 08000090
โครงการ : แนวทางการบริการประชาชนเพื่อขจัดเงื่อนไขของสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของสำนักงานอำเภอ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท พีแอนด์เอ จำกัด
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุวรัตน์ กมลเวช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th