ค้นหา

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ศึกษากรณีสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
รหัส : 07000260
โครงการ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ศึกษากรณีสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการขนส่งทางบก
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีระ เจริญลิ้มประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th