ค้นหา

 การได้รับสารอินทรีย์ระเหยทางอากาศของบุคลากร ที่ทำงานในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 05100430
โครงการ : การได้รับสารอินทรีย์ระเหยทางอากาศของบุคลากร ที่ทำงานในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 480,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย : ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย 10 ประเภท ภายในอาคารสำนักงาน 40 แห่งในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มณีรัตน์ องค์วรรณดี

ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th