ค้นหา

 การออกแบบและพัฒนาระบบโทรคมนาคมข้อมูลทางคลื่นวิทยุระบบยูเอชเอฟและไมโครเวฟชนิดราคาถูก
รหัส : 05000393
โครงการ : การออกแบบและพัฒนาระบบโทรคมนาคมข้อมูลทางคลื่นวิทยุระบบยูเอชเอฟและไมโครเวฟชนิดราคาถูก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 60,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบโทรคมนาคมชนิดราคาถูกในย่านความถี่ยูเอชเอฟและไมโครเวฟ
  2. เพื่อเปรียบเทียบว่าการใช้ระบบโทรคมนาคมแบบนี้จะถูกกว่าระบบสายโคแอกเชียลมากน้อยเพียงใด
  3. เพื่อเป็นการศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อจะขยายการติดต่อโทรคมนาคมข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นข่ายงานใหญ่ของ PSU Network
นักวิจัย :

กิตติพันธ์ ตันตระรุ่งโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th