ค้นหา

 การออกแบบเตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน สำหรับหลอม อลูมิเนียม
รหัส : 05000278
โครงการ : การออกแบบเตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน สำหรับหลอม อลูมิเนียม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เป็นเตาหลอมไฟฟ้าขนาดเล็ก เหมาะสำหรับไว้ใช้ในห้องทดลองใช้สาธิตในการเรียนการสอน และใช้หลอมทำผลิตภัณฑ์ที่ขนาดไม่โตนัก
  2. เกิดมลภาวะน้อย
  3. ในการสร้างไม่เกิน 30,000 บาท
นักวิจัย :

ประกอบ จันทร์มา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th