ค้นหา

 อัตราการป่วยด้วยเชื้อ Cytomegalovirus ในหญิงโสเภณีในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000054
โครงการ : อัตราการป่วยด้วยเชื้อ Cytomegalovirus ในหญิงโสเภณีในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรางค์ ตันติวนิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th