ค้นหา

 ผลของผักที่มีออคซาเลทสูงต่อการเกิดนิ่วในหนู
รหัส : 02000034
โครงการ : ผลของผักที่มีออคซาเลทสูงต่อการเกิดนิ่วในหนู
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พจน์ ศรีบุญลือ

ไฉไล ศรีสุวรรณ

ภัทระ แสนไชยสุริยา

วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th