ค้นหา

 วิจัยและพัฒนากระบวนการการบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการส่งออก
รหัส : 04062453
โครงการ : วิจัยและพัฒนากระบวนการการบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการส่งออก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

- กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th