ค้นหา

 การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้
รหัส : RIR06089
โครงการ : การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้
Project : Selection the proper RFID tag housing in forestry work.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การตรวจสอบย้อนกลับเป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบย้อนกลับนั้นมีหลายวิธี อาทิเช่น การทาสี การตอกตีตรา การใช้บาร์โค๊ด และการระบุสิ่งของด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) แท็ก RFID ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นไม่เหมาะสำหรับงานป่าไม้ ความชื้นและสิ่งสกปรกเป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ป่าและสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแท็ก RFID ขึ้นมาโดยเฉพาะโดยมุ่งเน้นแท็กที่มีความคงทนและทนต่อความชื้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบแท็ค RFID จำนวน 8 ชนิดในแง่ของความทนทานต่อแรงกระทแก อุณหภูมิ ความชื้น และความสามารถในการฝังตัวอยู่ในเนื้อนั้นทำการทดสอบโดยตรงในภาคสนาม ในระหว่างการทดสอบภาคสนาม แท็ค UHF ถูกฝังลงในไม้ทันทีภายหลังจากที่ต้นไม้ล้มลง
นักวิจัย :

นพรัตน์ คัคคุริวาระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th