ค้นหา

 การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางเพื่อการดูแลผิวจากสารสกัดไหมและหม่อน 
รหัส : RIR04023
โครงการ : การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางเพื่อการดูแลผิวจากสารสกัดไหมและหม่อน 
Project : Innovative Development of Cosmeceutical Products for Skincare from Silk and Mulberry Extract.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สกัดสารจากไหมและหม่อน พร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเป็นเวชสำอาง
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจัดการปัญหาสิว
  4. วิเคราะห์คุณลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรมเวชสำอางและผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
นักวิจัย :

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th