ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาขับเหล็ก 3 ชนิดต่อสมองในภาวะเหล็กเกิน: การศึกษาจากไมโตคอนเดรียสู่หน้าที่ในสมอง
รหัส : RIR03976
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาขับเหล็ก 3 ชนิดต่อสมองในภาวะเหล็กเกิน: การศึกษาจากไมโตคอนเดรียสู่หน้าที่ในสมอง
Project : Efficacy of three iron chelators on the brain in iron-overload condition: From mitochondria to brain function study.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To investigate the beneficial effects of several iron chelators; deferoxamine, deferiprone, deferasirox on brain dendritic spines morphology, dendritic spine number, brain iron deposit and the markers of Alzheimer’s disease; ?-amyloids (A?), Amyloid-precursors proteins (APP) and Tau-protein in high-iron diet induced iron-overload rats.
  2. To investigate the effects of different iron concentrations on cell viability, cell apoptosis, mitochondrial dynamics and the markers of Alzheimer’s disease; ?-amyloids (A?), Amyloid-precursors proteins (APP) and Tau-protein in SH-SY5Y neuroblastoma cells.
  3. To investigate the effects in both protection and therapy of iron chelators; deferoxamine, deferiprone, deferasirox and the antioxidant; N-acetyl cysteine on cell viability, cell apoptosis, mitochondrial dynamics and markers of Alzheimer’s disease; ?-amyloids (A?), Amyloid-precursors proteins (APP) and Tau-protein in SH-SY5Y neuroblastoma cells applied with iron
  4. To investigate the effects of iron on the Na+, K+ and Ca2+ currents in SH-SY5Y neuroblastoma cells
นักวิจัย :

จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th