ค้นหา

 การแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด iPSCs ที่สร้างจากผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียด้วยวิธี CRISPR/Cas9
รหัส : RIR03949
โครงการ : การแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด iPSCs ที่สร้างจากผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียด้วยวิธี CRISPR/Cas9
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To correct genetic mutation of ?E gene from doubly heterozygous beta thalassemia/hemoglobin E iPSCs (BE-iPSCs) by using a recent gene editing technology, CRISPR/Cas9 system.
  2. To differentiate the corrected BE-iPSC lines into hematopoietic cell lineages.
นักวิจัย :

เมธิจิต วัฒนพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th