ค้นหา

 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก และเขาค้อ
รหัส : RIR00087
โครงการ : การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก และเขาค้อ
Project : Innovative Development of Arts in Tourism Management : The Explorations of Culture, Traditions and Festivals in Phu -Hin Rong Kla Phitsanulok, Phu Thap Berk and
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้าภูทับเบิกและเขาค้อ รวมทั้งศักยภาพของชุมชนกับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาล
  2. พัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยว
นักวิจัย :

จิรวัฒน์ พิระสันต์

บุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล

นัฐวัฒน์ ภูวเกียรติกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th