ค้นหา

 การป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยสารสกัดจากกากงาและผลิตภัณฑ์อาหารจากกากงา
รหัส : DRL031472
โครงการ : การป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยสารสกัดจากกากงาและผลิตภัณฑ์อาหารจากกากงา
Project : The protective effects against free radicals in human intestinal cells (Caco-2) induced by hydrogen peroxide of sesame cakes extracts and products with sesame cakes
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยศพร พลายโถ

พัฒนียา ปรางทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th