ค้นหา

 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน
รหัส : DRL040032
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน
Project : Thermal efficiency improvement of Household gas burner based on TIS 2312-2549 using porous media and swirling flow
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2558
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บงกช บุญเพชร

อนิรุตต์ มัทธุจักร์

ชาคริต โพธิ์งาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th