ค้นหา

 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) ที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
รหัส : 04010624
โครงการ : การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) ที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
Project : Growth and Survival Rate of Abalone (Haliotis asinina Linne) Reared in Fiberglass Tank at 3 Different Stocking Densities.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 37,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธวัชชัย ทองน้อย

ธนาวุฒิ กล่าวเกลี้ยง

วาลุกา กฤตรัชตนันต์

อิสมะแอน อิสหมาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th