ค้นหา

 การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ : ผลของระยะเวลาหลังเลี้ยงโอโอไซท์และฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
รหัส : 04004806
โครงการ : การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ : ผลของระยะเวลาหลังเลี้ยงโอโอไซท์และฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มณีวรรณ กมลพัฒนะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th