ค้นหา

 นักวิจัย : ศรีสกุล เกรียงศิริ
นักวิจัย : นางสาวศรีสกุล เกรียงศิริ
Miss Srisakul Kriengsiri
รหัสนักวิจัย : 00020456
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
ปี 2533 :
  1. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th