ค้นหา

 นักวิจัย : พรกัณหา บางทิพย์
นักวิจัย : พรกัณหา บางทิพย์

รหัสนักวิจัย : 00035017
สังกัดหน่วยงาน : กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
  2. การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
  3. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
  4. การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อย
ปี 2533 :
  1. การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
  2. การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
  3. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
  4. การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th