ค้นหา

 นักวิจัย : วิมลศิริ พรทวีวัฒน์
นักวิจัย : นางสาววิมลศิริ พรทวีวัฒน์
Miss Wimolsiri Porntaveewat
รหัสนักวิจัย : 00019104
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
  2. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2524 :
  1. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2533 :
  1. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
  2. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
ปี 2539 :
  1. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2550 :
  1. ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนีย ไนไตร์ทและไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี 2553 :
  1. ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนีย ไนไตร์ทและไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี 2555 :
  1. การควบคุมเชื้อรา Pythium sp. สาเหตุโรคเน่าคอดินด้วยแอคติโนมัยซิทส์ปฏิปักษ์ที่สร้างไคติเนสร่วมกับการใช้ไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th