ค้นหา

 นักวิจัย : กาญจนิจ วาจนะวินิจ
นักวิจัย : นางสาวกาญจนิจ วาจนะวินิจ
Miss Kanchanich Vachanavinioh
รหัสนักวิจัย : 00000358
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
  2. การผสมพันธุ์ยีสต์สกุล Saccharomyces กับสกุล Schizosaccharomyces โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชัน
  3. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
  4. ผลของพาราควอทต่อการเจริญของบักเตรีจากกากน้ำตาล และบักเตรีที่ทำให้เกิดโรคในปลาน้ำจืด
ปี 2533 :
  1. การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
  2. การผสมพันธุ์ยีสต์สกุล Saccharomyces กับสกุล Schizosaccharomyces โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชัน
  3. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
  4. ผลของพาราควอทต่อการเจริญของบักเตรีจากกากน้ำตาล และบักเตรีที่ทำให้เกิดโรคในปลาน้ำจืด
ปี 2536 :
  1. คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
ปี 2540 :
  1. คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th