ค้นหา

 นักวิจัย : พรทิพย์ สุมนพันธุ์
นักวิจัย : นางพรทิพย์ สุมนพันธุ์
Mrs. Pornthip Sumonpun
รหัสนักวิจัย : 39040305
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
  2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
ปี 2532 :
  1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
ปี 2533 :
  1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th