ค้นหา

 นักวิจัย : วิเชียร ปลื้มกมล
นักวิจัย : นายวิเชียร ปลื้มกมล
Mr. Vichian Plermkamon
รหัสนักวิจัย : 40050133
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
 1. การพัฒนาเครื่องปั่นนุ่นเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวในชนบท
ปี 2538 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
ปี 2540 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
 2. การพัฒนาเครื่องปั่นนุ่น เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวในชนบท
ปี 2542 :
 1. การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวัน
ปี 2543 :
 1. การหาน้ำท่าโดยใช้เทคนิค GIS
ปี 2545 :
 1. เครื่องนวดทานตะวัน
 2. การหาน้ำท่าโดยใช้เทคนิค GIS
 3. การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวัน
ปี 2548 :
 1. เครื่องนวดทานตะวัน
ปี 2554 :
 1. การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th